تعبیر خواب افتادن چیزی از آسمان در خواب

معنی چیزهایی که از آسمان نازل می شوند مرد، آتش یا هدایایی که از آسمان نازل می شود برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار

نماد چیزی که در خواب از بالا پایین می آید

  1. هر کس در خواب ببیند که از آسمان به زمین افتاده است، در دین به خاطر قول خداوند ناپسند است، و هر کس برای خدا شریک قرار دهد، گویا از آسمان افتاده است.
  2. دیدن ریزش رزق از پول و عسل و خرما حکایت از خیر و فایده و آرامش و آرامش دارد.
  3. دیدن آتش در خانه ها بیماری و مرگ است
  4. آتش در بازارها افتاد، قیمت های بالا
  5. و ریزش آتش در مزارع و باغات آفتی است که بر محصولات تأثیر می گذارد، مانند خشکسالی یا ملخ.
  6. دیدن تیرهایی که در خواب از آسمان فرو می ریزد، اگر خونی به انسان اصابت کند، ظلمی است که گریبان مردم منطقه را می گیرد.
  7. و دیدن تیرهایی که از آسمان فرو می ریزد و به سمع یا بینایی می زند، امتحانی است که اهل محل را گرفتار می کند.
  8. افتادن سنگ از آسمان در خواب به مصیبت ها و بلاهایی است که ممکن است به اندازه و فراوانی سنگ به مردم کشور وارد شود.

رویای چیزی که از آسمان پایین می آید – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا