تعبیر دمیدن در خواب شخصی که در خواب می دمد

معنی دمیدن هوا در دهان، دمیدن صورت در گوش، برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار

تعبیر دمیدن در خواب

 1. منفجر کردن یک بادکنک در خواب ممکن است نشان دهنده بحث یا تلاشی باشد که ممکن است سودمند نباشد
 2. دمیدن سخنی است که انسان در بیداری انجام می دهد
 3. کسى که خواب ببیند چیزى مى‏دمد که به صلاح دین یا دنیا است، دلالت بر ضرر و مال و امان یا برادرانى دارد که ممکن است به او سود برساند، و این ضرر از رفتار و گفتار بد است.
 4. و اما کسى که به چیزى دمد که خوب نیست، ممکن است دلالت بر خلاص شدن از چیزى باشد که به تو ضرر مى رساند
 5. دمیدن در خواب ممکن است نشان دهنده نزاعی باشد که ممکن است بین افراد باشد
 6. و دمیدن در زمین در خواب ممکن است به فاش شدن رازی اشاره داشته باشد و همچنین ممکن است برای کسی که آن را حفظ نمی کند، رازی بگذارد.
 7. دمیدن آتش در خواب، اگر برای تهیه غذا باشد، دلالت بر اشتغال به چیزی دارد که منفعت دارد.
 8. دمیدن در آتش در خواب بدون منفعتی مانند غذا و گرما، بیانگر اضطراب و وسوسه است.
 9. دمیدن تصاویر در خواب بیانگر نجات صالحان است.
 10. شنیدن صدای دمیدن در تصاویر ممکن است نشان دهنده یک خبر لرزان یا وحشتناک باشد
 11. شنيدن زمزمه تصوير دوم ممكن است به پيدايش رازها و اسرار يا به شفا، نجات زندانيان يا ديدار با غايب يا مسافر اشاره داشته باشد.

دیدن دمیدن در آتش در خواب امتحان است و دمیدن در زمین فاش شدن راز.

تعبیر نفخ یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا