تعبیر خواب ریختن شیر از سینه بیرون آمدن شیر از سینه در خواب

معنی شیر آمدن زیاد از سینه راست یا چپ بر تن من بر لباس روی زمین برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار

نماد سینه از شیر بیرون می آید

 1. دختری که اگر ببیند از سینه‌هایش شیر جاری می‌شود، از ازدواج آگاه است، نشان‌دهنده ازدواج اوست
 2. اگر زن متاهل دخترانی داشته باشد که قبلاً ازدواج کرده اند، این خواب به معنای بارداری آنهاست
 3. اگر دختر مجردی در خواب ببیند که از سینه‌هایش شیر بیرون می‌آید، ممکن است بیانگر این باشد که ازدواج، نامزدی یا معاشرت او نزدیک است.
 4. و اگر زن شوهردار پیر باشد یا به فکر بارداری نباشد و برای آن برنامه ریزی نکند و فرزندانی در سن ازدواج داشته باشد، این خواب نشانه قریب الوقوع بودن ازدواج آنهاست.
 5. خواب فرود آمدن شیر، نشانه رزق حلال یا به دست آوردن پول و فرزند و یا بروز غم و اندوه و ناراحتی در زندگی است.
 6. اگر مردی در خواب ببیند که زنی روی او شیر می ریزد، این نشانه ورود او به زندان است.
 7. خواب کودکی که از سینه هایش شیر بیرون می آید، یا اگر زنی ببیند که دخترش از سینه بیرون می آید، در خواب شیر می دهد، این خواب به مادر یا خود زن اشاره دارد.
 8. اگر زن متاهل ببیند شیر از سینه اش بیرون می آید، علامت آن است که حامله است
 9. اگر ببیند که شیر از سینه زن فراوان و فراوان بیرون می آید، بیانگر برکت در مال و رزق و فرزند و زیاد شدن نعمت است.
 10. کودکی که هنوز به خواب نرسیده است، اگر ببیند شیر از سینه اش بیرون می آید، خواب به پدر و مادرش می رسد.
 11. برای زن حامله اگر عین آن را ببیند، نشانه آن است که حاملگی خود را کامل کرده است
 12. اگر زن حامله در خواب ببیند که از سینه‌هایش شیر بیرون می‌آید، مژده است به تمام شدن حاملگی و تولد او به طور طبیعی و سلامتی خود و نوزادش.
 13. هر کس در خواب ببیند که از سینه زنی شیر می نوشد، این بدان معنی است که پول زیادی به او می رسد.
 14. اگر مردی در خواب ببیند که سینه هایش از شیر بیرون می آید، این بدان معناست که پول حلال به او می رسد
 15. اگر زن متاهلی ببیند که از سینه‌هایش شیر بیرون می‌آید، ممکن است به این معنی باشد که او باردار است
 16. پیرزنی که هیچ فکر یا قصدی برای باردار شدن ندارد و فرزندانی در سن ازدواج یا زنان متاهل دارد، در خواب به آنها ازدواج، حاملگی یا تولد کامل زن حامله از فرزندان بیننده خواب گفته می شود.

توضیح خروج شیر از سینه – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا