تعبیر گوش در خواب، بریدن گوش در خواب

معنی بیرون آمدن چیزی از گوش خواب دیدم گوش را با موم پاک کردم گوش درد گوشم سوراخ کرد یا در گوش زمزمه کرد خون از گوش بیرون می آید

نماد گوش و شنوایی انسان در خواب

 1. ديدن ناشنوايي بيانگر فساد دين، دوري از حق و يا از دست دادن آسايش است
 2. دیدن بریدگی یا کنده شدن گوش بیانگر فوت همسر یا یکی از بستگان است
 3. دیدن گوش کثیف نشانه شنیدن خبر است
 4. دیدن چرک گوش خوردن نشان دهنده ارتکاب فسق است
 5. دیدن بوی بدی که از گوش بیرون می آید، بیانگر گمراهی و شاید خشم خداوند است
 6. دیدن سماع با چشم و نگاه با گوش، بیانگر این است که بیننده خواب دخترش را مرتکب گناه می‌کند.
 7. دیدن چهار گوش برای انسان، بیانگر چهار همسر یا چهار دختر بدون مادر است
 8. دیدن اینکه انگار فردی یک گوش دارد نشان می دهد که او برای او زندگی نمی کند
 9. دیدن نیمی از گوش بیانگر فوت زن یا ازدواج با دیگری است
 10. دیدن حلقه آویزان در گوش نشان دهنده ازدواج دختر است
 11. اگر کسی مخالفانی داشته باشد و در خواب اذان های زیادی ببیند، نشان دهنده آن است که به چند حکم قضاوت می شود.
 12. دیدن نوری که از گوش خارج می شود نشان دهنده هدایت است
 13. دیدن گوش های بریده نشان دهنده فساد در زمین است
 14. اما اگر بیننده ببیند که گویا گوش حیوانی دارد، بیانگر کمبود و زوال مقام و سرگردانی ذهن است.
 15. دیدن گوش پادشاه نشان می دهد که شما جاسوس پادشاه یا بعدی هستید
 16. دیدن صدا و شنیدن خوب، نشان از صحت دین و یقین است
 17. گذاشتن آن در گوش در خواب بیانگر مرگ یا مؤذن شدن است
 18. دیدن یک گوش که بالای گوش دیگر قرار گرفته است نشان دهنده شایعات و صحبت های زیاد در مورد شماست
 19. پاك كردن گوش زن نشان دهنده شنيدن مژده است
 20. خروج مورچه و شپش از گوش در خواب بیانگر مرگ است

تعبیر گوش در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا