تعبیر دیدن پرتقال در خواب برای زن باردار

تعبیر خواب پرتقال اعم از خریدن پوست کندن، خوردن شیرین و ترش، چیدن پرتقال، برای امام راستگو، برای مجرد، درخت نارنج برای زنان مجرد و متاهل.

نماد نارنجی در خواب یک زن باردار

 1. رنگ نارنجی به طور کلی نشان دهنده سلامت روحی و جسمی است
 2. دیدن پرتقال در خواب معانی متعددی دارد که اولین آن این است که پرتقالی که در خواب به تعداد زیاد می بینید به ثروت و پول فراوان اشاره دارد.
 3. در بسیاری از موارد پرتقالی که در خواب می بینیم نشان دهنده سلامت جسمی و روانی است که از آن برخورداریم
 4. اگر تعداد پرتقال ها زیاد باشد یعنی روحیه ما بسیار بالاست
 5. اگر تعداد پرتقال ها کم باشد، نشان دهنده غم و عصبانیت است.
 6. اگر دختر مجرد هستید و در خواب می بینید که در حال جمع آوری شکوفه های پرتقال هستید، نشانه ازدواج زودهنگام شماست.
 7. اگر متاهل هستید و همین خواب را دیده اید، این نشانه موفقیت شما در زندگی است
 8. برای هر زن بارداری که در خواب پرتقال می بیند باید بگوییم که درختان پرتقال در خواب اگر سالم و پر از میوه های رسیده باشند نشان دهنده سلامت مادر و سلامت جنین است.
 9. اگر پرتقال هایی که زن باردار در خواب می بیند زیبا و بوی معطری دارد، خواب در این صورت بیانگر زیان اندک در تجارت است.
 10. اگر زن باردار در خواب ببیند که روی انبوهی از پرتقال خوابیده است، این برای او فال بد است.
 11. اگر زن حامله ای در خواب طعم پرتقال را چشید و طعم آن خوشایند بود، بدانید که این خواب شما را به مژده می دهد.
 12. اگر مزه ترش داشت نشان دهنده نگرانی است
 13. نارنجی زرد نشانه بیماری است و نارنجی قرمز نشان دهنده از دست دادن و ناخوشایند در خواب است.

تعبیر خواب پرتقال در خواب زن باردار

رنگ نارنجی به طور کلی نمادی از تغییرات مثبت است.اگر زن باردار ببیند که پرتقال را می خرد، پوست می کند یا می خورد، این به معنای تغییر اساسی در زندگی او پس از زایمان است. بوی شیرین پرتقال بیانگر برآورده شدن آرزوها و پرتقال نماد جسمی و روانی است. شفا و فراوانی آن در خانه یا سر سفره ناهار خوری بیانگر برکت و دوام رزق یا برکت است و پرتقال ترش بیانگر فرزند پسر است، همچنان که پرتقال شیرین و لذیذ بیانگر فرزند دختر است.

تعبیر پرتقال در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا