تعبیر ناخن در خواب نصب ناخن دررفته را در خواب ببرید

تعبیر خواب ناخن چه بلند، کوتاه، تمیز، کثیف، شکسته، رنگ شده، خواب ناخن جویدن را دیدم، برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای ناخن باردار

تعبیر نماد ظاهر شدن ناخن در خواب

 1. اگر در خواب ناخن هایتان بلند است و می بینید که به بلندی آنها نگاه می کنید، نشان دهنده تنبلی و بی توجهی است که در آن زندگی می کنید و باید کار کنید.
 2. ناخن های بلند در خواب نشان دهنده زمانی است که شما باید از خود در برابر همه کسانی که شرارت را برای شما ذخیره می کنند محافظت کنید
 3. گذاشتن ناخن های غیر طبیعی در خواب دلیلی بر این است که شما سعی می کنید به اطرافیان خود نزدیک شوید و می خواهید به آنها دسترسی پیدا کنید.
 4. کوتاه کردن ناخن در خواب نشان دهنده تلاش های متعدد شما برای خلاص شدن از مسئولیت هایی است که به شما تحمیل می شود و این خواب می تواند بازتابی از تصویر شما از خودتان باشد زیرا با نگرانی در مورد آنچه دیگران در مورد شما می گویند زندگی می کنید.
 5. جویدن ناخن ها در خواب به قصد کوتاه کردن آنها بیانگر آن است که بیننده خواب با مشکلاتی مواجه می شود که حل آن ها دشوار است.
 6. کوتاه کردن ناخن در خواب برای دیگری دلیل بر گرفتن پول از کسی و پس دادن آن به او است.
 7. ناخن های شکسته در خواب بیانگر از دست دادن شخص، از دست دادن پول یا سلامتی است
 8. کوتاه کردن ناخن در خواب علاوه بر آنچه ذکر کردیم به اراده، قدرت و قدرت ظاهری اشاره دارد
 9. اگر در خواب به اندازه ای ناخن های خود را کوتاه کنید که به خود صدمه بزنید، بیانگر این است که در برخورد با دیگران مراقب هستید.
 10. هر کس در خواب ببیند که دارد ناخن هایش را در می آورد، نشانگر آن است که تجربه های سختی را در سطح خانوادگی یا عاطفی تجربه خواهد کرد.
 11. کندن ناخن در خواب یک تاجر یا تاجر ممکن است نمادی از ضرر مالی بزرگ یا عدم موفقیت در دستیابی به برتری و از دست دادن بسیاری از معاملات و پروژه های مهم باشد.
 12. یکی از معانی خواب کندن ناخن این است که دلالت بر فساد و خیانت در امانت و خیانت به نزدیکان دارد، خواه از طرف بیننده باشد یا از طرف نزدیکان بیننده.
 13. اگر ببیند کسی ناخن هایش را می کند، نشانه آن است که کسی به او خیانت می کند.
 14. اگر ببیند که ناخن هایش را بیرون می کشد، نشانه آن است که از صداقت و حسن خلق دوری می کند.

 15. اگر زمانی که بیننده میخ را می بیند که در حال برداشتن آن است بلند است، این نشان دهنده از دست دادن موقعیت یا موقعیت شغلی یا اجتماعی او است و ممکن است نشان دهنده پیروزی دشمنان بر بیننده خواب باشد.
 16. اگر هنگام برداشتن میخ کوتاه باشد، این نشانه آن است که او موقعیت خود را حفظ می کند و بدون شکست دادن آنها از خود در برابر دشمنان محافظت می کند.
 17. دیدن ناخن های کنده شده در خواب می تواند نشان دهنده مرگ شخصی یا یکی از بستگان یا حتی مرگ خود بیننده باشد.
 18. هر کس در خواب ببیند که ناخن یکی از بیماران نزدیک خود را می کشد، نشانه مرگ اوست.
 19. و هر که مریض بود و خواب دید که ناخن های خود را می کند، این نشانه مرگ اوست.

رویای ناخن – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا