تعبیر لعن در خواب و لعن در خواب

معنی فحش دادن به من، توهین به دین، فحش دادن به مادر و شوهر به همسرش، مردی که مرا با توبیخ لعن می کند، لعن می کند، لعن می کند برای زنده، برای مجرد، برای متاهل، برای باردار. زن

تعبیر نماد نفرین در خواب

 1. فحش دادن به طور کلی ضرر بعد از پیروزی است
 2. ديدن کسي که در پاسخ به دشنام او به شما فحش مي دهد، نشانه عذاب بد است
 3. ديدن دشنام دادن به كسى كه به صلاح او نيست و در آن نيست، نشانه آن است كه شخص مورد توهين از شما بهتر خواهد شد.
 4. دیدن سلطان که به شما نفرین می کند، نشانه آن است که اتفاق خوبی برای شما خواهد افتاد
 5. دیدن توهین نشان دهنده بی اعتنایی به توهین شده است
 6. دیدن اینکه یکی از صالحان به خاطر امر ناخوشایندی به شما توهین کرده است، بیانگر این است که شما درگیر گناه هستید.
 7. دیدن دشنام بزرگتر به کوچکتر، نشانه توبیخ است

 8. هر که در خواب ببیند که همسرش را دشنام داد، دلالت بر سوگند دروغ و سوء ظن در نکاح و شاید لعن نشان دهنده اخراج باشد و این از اصل لعن است و به آن گویند زیرا فقط با ذکر لعن انجام می شود.
 9. دیدن لعن حقیر برای بلند مرتبه، نشانه خطر خیره به نفرین است
 10. دیدن دشنام دادن به زن در خواب، بیانگر نیاز به احتیاط و عدم اغراق در امور است.
 11. مشاهده اینکه گویی همسر به شما فحش می دهد نشان دهنده نیاز به دوری از مشکلات است.
 12. دیدی که گویی شخصی با کلمات نامفهوم یا به زبان خارجی به شما توهین می کند، آنگاه بینایی نشان دهنده مشکلات سلامتی است.
 13. اگر خواب ببینید به شما تهمت می گویند، این به شما هشدار می دهد که خشم شما را از دوستان نزدیک دور می کند.
 14. اگر از دیگران تهمت بشنوید، دشمنان شما را به سمت خطا و فریب آشکار سوق خواهند داد

تعبیر بینش توهین – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا