تعبیر بلغم در خواب خواب بیرون آمدن بلغم سبز از بینی

معنی پوزه برای زنان مجرد، پاک کردن بینی از خاک، برای زن شوهردار، برای زن باردار، خوردن بلغم در دستمال، روی رختخواب، روی لباس

تعبیر نماد مخاط بینی در خواب

 1. دختری که می بیند بلغم به سختی از بینی اش بیرون می آید، این تعبیر او به آسانی در طلب و انفاق است.
 2. و هر مایع یا ماده ای که از بینی خارج می شود بیان کننده پول است مگر خون
 3. دیدن مخاط با پول، فرزندان، رستگاری و پرداخت بدهی همراه است
 4. دیدن بلغم در بینی نشانه باردار بودن زوجه است
 5. دیدن بلغم خوردن نشان از خوردن پول پسر دارد
 6. دیدن شخصی که انگار از زمین رد شده و صاحب یک دختر شده است
 7. ديدن شخصى كه گويى در جاى معلومى تصادف كرده، در آن محل با زنى ازدواج كرده است
 8. دیدن شخصی به گونه ای که گویی از بستر شخص شناخته شده ای رد شده است، بیانگر خیانت او در همسرش است و بالعکس.
 9. ديدن اينكه يه نفر چنگ شما رو ميگيره نشانه خيانت زنه
 10. با دیدن اینکه شخصی در لباس شما می لغزد یا برعکس، بین شما قرابت ایجاد می شود
 11. و مخاط بینی ستوده در بینات است زیرا بیانگر سود یا کوششی جدید است و در بینش ها ستوده می شود.

رویای پایین آمدن آب بینی – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=Hmfz7_iuce4

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا