تعبیر خواب خمیازه کشیدن و خمیازه کشیدن شخصی در خواب

با دیدن خمیازه، گذاشتن دست بر دهان، خمیازه کشیدن بدون خوابیدن با خواب آلودگی، در خواب زن مجردی که باردار است و از مردی طلاق گرفته است، در خواب دیدم که از خواب بیدار شدم و برای ابن سیرین خمیازه کشیدم.

تعبیر خمیازه در خواب

 1. اگر در خواب خمیازه بکشید، بیهوده به دنبال سلامتی و رضایت خواهید بود. اگر دیدید دیگران خمیازه می‌کشند، این پیش‌بینی می‌کند که برخی از دوستانتان را در وضعیت بد و بدبختی خواهید دید. این بیماری آنها را از انجام کارهای معمول خود باز می دارد
 2. خمیازه نشانه تنبلی و نشانه کمین شیطان است و هر که در خواب ببیند خمیازه می کشد باید خود را مرور کند.
 3. دیدن خمیازه نشان دهنده رفتار غیرارادی است
 4. دیدن دست بر دهان هنگام خمیازه، نشان از همت و قصد در راه حق است.
 5. دیدن خمیازه در خواب، نشانه بیماری طولانی مدت است
 6. خمیازه کشیدن ممکن است هشداری برای احتیاط از شیطان باشد و ممکن است نشان دهنده چشم بد یا حسادت باشد
 7. دیدن خمیازه در خواب ممکن است نشان دهنده بیماری باشد
 8. دیدن خمیازه در خواب ممکن است بیانگر این باشد که وضعیت بیننده خواب آشکار می شود
 9. دیدن دیگران در حال خمیازه کشیدن در خواب بیانگر دوستانی است که در وضعیت بد و بدبختی قرار دارند
 10. دیدن خمیازه به معنای پریدن و پیروزی بر حریفان است
 11. دیدن خمیازه نشان دهنده تنبلی و بی حالی است
 12. خمیازه ممکن است نشان دهنده تنبلی، بی حالی یا ترک عبادات مانند نماز و کارهای خیر باشد.

خمیازه کشیدن در خواب، فسق و عملی است که شیطان را خشنود می کند، مانند کاهلی و تنبلی در نماز.

معانی خمیازه کشیدن در خواب

 1. هر کس در خواب ببیند که زیاد خمیازه می کشد و دچار پریشانی یا اضطراب می شود، بیانگر بیماری یا ناراحتی روح نسبت به امری است و هر چه زمان و تعداد دفعات خمیازه طولانی تر باشد زمان بیماری یا بیماری بیشتر می شود. پریشانی
 2. هر کس در جایی که می خوابد، مانند اتاقش، یا در مقابل تخت، یا در جایی که می تواند بخوابد، خمیازه می کشد، در قرارهای عمومی، جز در مهم ترین آنها، فردی دقیق خواهد بود. او ممکن است سهل انگاری کند
 3. خمیازه در مکان عمومی به فاش شدن راز است و هر که در خواب به هنگام خمیازه برای بدن خود آرام بگیرد، در میان مردم محبوب و خوش آوازه است و برخی از او تشکر می کنند.
 4. هرکس هنگام خمیازه دستش را روی دهانش بگذارد خوب است با دیگران حرف بزند و خیلی ها با دقت به نظر او گوش می دهند.
 5. خمیازه نشان دهنده بیماری است و طعم خوبی دارد و به سلامتی انسان آسیب می رساند.
 6. خمیازه ممکن است نشان دهنده تنبلی، بی حالی یا ترک عبادات مانند نماز و کارهای خیر باشد.
 7. دیدن خمیازه در خواب بیانگر پریدن بر روی حریفان است.
 8. خمیازه کشیدن در خواب ممکن است هشداری برای احتیاط از شیطان باشد و ممکن است نشان دهنده چشم بد یا حسادت باشد
 9. دیدن خمیازه در خواب ممکن است بیانگر این باشد که وضعیت بیننده خواب آشکار می شود
 10. دیدن خمیازه در خواب بیانگر بیماری است.
 11. دیدن خمیازه نشان دهنده اعمال غیرارادی است.
 12. دیدن خمیازه نشانه بیماری طولانی مدت با شماست.
 13. دیدن خمیازه نشان دهنده تنبلی و بی حالی است.
 14. دیدن دیگران در حال خمیازه کشیدن در خواب بیانگر دوستانی است که در وضعیت بد و بدبختی قرار دارند
 15. دیدن دست بر دهان هنگام خمیازه، نشان از همت و قصد در راه حق است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا