تعبیر شمشیر در خواب کتک زدن با شمشیر در خواب

تعبیر خواب شمشیر اعم از طلا، نقره، مس، آهن، سفید، نو، چوب شکسته، خریدن شمشیر برای زن مجرد، برای زن شوهردار، برای زن حامله، چاقو زدن، کشتن با شمشیر، برای دختر هدیه شمشیر شمشیر امام علی رقص با شمشیر

تعبیر نماد شمشیر در خواب

 1. شمشیر نشان دهنده پسر است و نشانه قضاوت و اقتدار است
 2. و شمشیر شرافت و عزت و سرافرازی است و بر انسان دلالت بر مصونیت او دارد و نشانه اخلاص دوست است.
 3. و شمشیر در خواب زن مردی تسخیر ناپذیر است که از او محافظت می کند و از نشانه های ایمنی و نشانه های پیروزی و برتری و موفقیت است.
 4. دیدن شمشیر در خواب دختر مجرد

  یک علامت مثبت، زیرا شمشیر نماد قد و موفقیت در تمام جنبه های زندگی است

 5. گفته می شد که شمشیر نماد عفت و شرافت است
 6. هر که شمشیری در دستش ببیند در میان مردم عزت پیدا می کند و محبت را زیاد می کند
 7. شمشیر بر مرد شریف و درستکار است و هر که ببیند در کنار شمشیر خوابیده است، با حاکم یا صاحب امر و منزلت ازدواج می کند.
 8. و هر کس در خواب ببیند که مردی شمشیر خود را از غلاف در مقابل خود بیرون می آورد، در آستانه ازدواج است.
 9. هر کس در خواب ببیند که به کسی شمشیر می زند، به او ظلم می کند.
 10. شکستن شمشیر یا بریدن گوشت با آن در خواب ستودنی نیست، همچنان که شمشیر زدن به گردن ممدوح نیست، زیرا بیانگر دشمنی و زیان است.
 11. و خوبی این است که یک زن مجرد می بیند که شمشیر خود را در غلاف نگه داشته است، کثیف یا آلوده به خون نیست.
 12. و ستوده است که زن مجردی را در خواب ببیند که گویی شخصی را با شمشیر حصار می کشد و بدون اینکه او را بزند و بکشد او را دستبند بزند.
 13. زیرا شمشیر زدن با شمشیر ممکن است به معنای پیروزی و به دست آوردن در تمام امور عملی یا عاطفی زندگی باشد
 14. شمشیر در خواب زن متاهل

  در صورت ظهور ممکن است بیانگر مسائل متعددی باشد که مهمترین آنها این است که شمشیر نماد غرور و امنیت است و گاهی نماد شوهر یا پسر است.

 15. و زنی که در خواب ببیند که شوهرش به او شمشیر می دهد، تعبیر آن به حاملگی این است و فرزند انشاءالله پسر خواهد بود.
 16. زنی که در خواب می بیند که در حال خریدن شمشیر است که تعبیر معیشت، کار، شغل معتبر یا پول است.
 17. اگر ببیند با شمشیر با کسی کشتی می گیرد، یعنی ان شاء الله در میدان های مختلف پیروز و برتری است.
 18. شمشیر نماد حقیقت است، اگر در حالت ظلم یا بی عدالتی به سر می برد، دیدن شمشیر در خواب بیانگر از بین رفتن باطل و ظهور حق است.

 19. شمشیر در خواب زن باردار

  این نماد ایمنی و آرامش است و همچنین نشان دهنده یک نوزاد پسر است.

 20. رقص با شمشیر بیانگر شادی پس از موفقیت یا پیروزی مانند ترفیع یا کسب درجه عالی یا چیزی شبیه به آن است.
 21. و دختری که در خواب ببیند که با شمشیر می رقصد، چشمش را از شوهری نیکوکار و بخشنده می پذیرد، مشروط بر اینکه رقص با صدای بلند همراه نباشد.
 22. در رؤیا ممدوح است که خوابیده را چنان ببیند که گویی مرده ای با شمشیر می رقصد.
 23. شاید خواب نشان دهنده از بین رفتن مشکلات و نگرانی ها باشد که جای آن شادی و خوشبختی باشد
 24. اگر در خواب شخصی به نام سیف را ببینید تعبیرش نیکو است و به این معناست که به امری برخورد می کنید که در سطح عملی یا حرفه ای خیر است.
 25. و همچنین خواب بیانگر پیروزی یا پیروزی در یکی از امور زندگی است
 26. هر کس در خواب ببیند که شمشیری مانند شمشیر امام علی بن ابیطالب رضوان الله تعالی علیه دارد، به مرتبه ای ارجمند می رسد یا علم فراوان می یابد.
 27. اگر ببیند که با آن شمشیر ممتاز با مردم می جنگد، بر آنها حکومت می کند یا بر آنها حکومت می کند یا یکی از امورشان را به دست می گیرد.
 28. اگر در خواب ببیند که شخصی با شمشیر علی (ذی الفقار) او را می زند، پشیمان می شود یا چیز بد و منفور بر جای می گذارد.
 29. اگر در خواب ببیند که حضرت محمد یا حضرت علی (ع) او را با آن شمشیر راهنمایی می کنند، این بدان معناست که بیننده در میان مردم به اوج قامت یا نام خود می رسد و فرزندان و امامان یا علما خواهد داشت. .
 30. در خواب ناپسند است که خوابیده را چنان ببینی که شمشیری از مس دارد
 31. قابل ستایش است که او شمشیری زرین با عقیق یا زمرد دوزی شده بود و دستش از طلای خالص بود.
 32. شمشیر طلایی همچنین نماد پسر بزرگتر است
 33. شمشیر نقره نشان دهنده پول و توانایی کسب درآمد و رزق است
 34. دیدن کشتن با آن خوب نیست، زیرا نشان دهنده هدر دادن پول یا از دست دادن امرار معاش با کمترین قیمت است.

چشم انداز شمشیر – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا