تعبیر خمیر در خواب ورز دادن آرد در خواب

خواب خمیر مجرد، زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، چه بریدن خمیر تخمیر شده در دست، چه غلتاندن خمیر و پختن نان برای ابن سیرین و غیره.

تعبیر خمیر در خواب

 1. خمیر در خواب، پول صادقانه ای در تجارت و گردش است که بیننده اگر تخمیر ببیند از آن سود بزرگ و فوری درو می کند.
 2. اگر تخمیر نشود، فساد و سختی در پول است و اگر در خواب خمیر ترش شود، مالی است که در آستانه زیان یا ورشکستگی است.
 3. هر کس در خواب ببیند که آرد جو را خمیر می کند، مرد مؤمنی است و ممکن است در بیداری به مقام و مال یا توفیق بیفتد.
 4. تعبیر خمیر در خواب برای زن متاهل

  زن شوهرداری که در خواب ببیند با دست خود خمیر درست می کند و آن را درست می کند، تعبیر به حسنه یا عمل صالحی می شود که به نفع پدر و مادر، شوهر یا فرزندان انجام می دهد.

 5. هر کس ببیند خمیر کاملاً رسیده است تا نان شود و خانواده و دوستان یا میهمانان از آن بخورند، مسئولیت بزرگی بر عهده می گیرد و بهترین ثواب را به او می دهند.
 6. بهترین خمیر در خواب خمیری است که از گندم، جو یا آرد گندم درست شود
 7. ستودنی است که رنگ سفید در خمیر پاک و پاکیزه دیده شود، زیرا بیانگر سخاوت زنان و اخلاق والای آنان است.
 8. هر چه خمیر در حین تخمیر بیشتر و ضخیم تر شود، نشان دهنده فراوانی و خوبی است
 9. در رؤیا ستوده است که خمیر را در یخچال نگه دارند، زیرا این بیان مالی است که سالم و محفوظ است.
 10. تعبیر خمیر در خواب زن مجرد

  اگر دختری ببیند که از آرد گندم یا جو یا گندم خمیری درست می کند یا درست می کند و در خواب احساس می کند که خمیر او آماده و تخمیر شده است و وقت آن است که آن را در تنور بگذارد تا نان شود.

 11. و خواب نشانگر خوش بینی و موفقیت است و گاهی خمیر منسجم بر میخ یا سود و رسیدن به اهداف و نیت خیر می گذرد.
 12. بهترین رنگ خمیر در بینش ها سفید خالص است زیرا بیانگر عفت و اعتلای اخلاقی و معنوی است.
 13. خام خوردن خمیر در رؤیا خوب نیست، زیرا بیانگر پشیمانی پس از عجله است.
 14. و همه خوبی ها این است که خمیر مزه اش شیرین و آماده برای تهیه کیک و شیرینی است و همین بیان لذت و شادی و لذت آن است.
 15. و خمیر نان را معیشت می گفتند و خمیر دسر شادی یا ازدواج بود
 16. همه چیز مربوط به آرد، نان و خمیر در خواب زن باردار، فال نیک، نشانه و برکت است.
 17. تعبیر خمیر در خواب برای زن باردار

  اگر زن حامله ببیند که آرد یا آرد را ورز می دهد و آن را به صورت خمیر سفید و خالص در می آورد تعبیر او به واقعه بسیار مبارکی است.

 18. اگر خمیر رسیده و تخمیر شده و آماده پختن یا در تنور یا روغن است، تعبیر او نزدیک به تاریخ تولد است.
 19. یک زن باردار باید برای آن به خوبی آماده و آماده باشد
 20. خوردن خمیر از نظر تعبیر خوب نیست مگر اینکه طعم شیرینی داشته باشد، زیرا ممکن است از عجله یا سرعت بیننده عبور کند.
 21. تعبیر بریدن خمیر در خواب

  و بریدن خمیر به قرصهای کوچک در تعبیر ستوده است زیرا بیانگر مهارت زیاد در مدیریت پول است و این تعبیر در مورد زن و مرد صدق می کند.

تعبیر تهیه خمیر در خواب

 1. خمیر وجدان و نیت و غرض انسان است و نان فطیر دیر سفارش می شود و خمیرمایه نزدیک مهبل است.
 2. ديدن خمير در خواب، بيانگر انتظار براي آسودگي (مسئول، زنداني و زن باردار) است.
 3. دیدن خمیر در خانه نشانه کسب درآمد از تجارت است
 4. دیدن خمیر زدن نشانه آمدن مسافر است
 5. ديدن خمير در جاي گشاد، نشانه ازدواج است
 6. دیدن خمیر فطیر نشان دهنده مشکل در بدست آوردن پول است

دیدن خمیر در خواب

خمیر مایه خمیر در خواب نماد ثروت و پول فراوانی است که بیننده خواب از آن لذت خواهد برد.

تعبیر ورز دادن خمیر در خواب

وقتی یک زن مجرد در خواب خمیر را ورز می دهد، این خبر از معاشرت زودهنگام او و دستیابی به اکثر اهدافش می دهد. این خواب همچنین بیانگر خوش اخلاقی و درایت او در برخورد با اطرافیانش است.

زن متاهلی که در خواب خمیر می کند، نشانه رفتار خوب او با شوهر و فرزندان و توانایی او در مسئولیت خانواده و نیازهای آن است.

خواب ورز دادن خمیر نشان می دهد که روز تولد نزدیک است و زن باردار وعده خیر و رزق و فراوانی می دهد.

تعبیر خمیر در خواب نابلسی

دیدن او در خواب بیانگر نزدیکی استراحت و انتظار رهایی زندانی یا زن حامله است و خمیر مال به دست می آید و هر که در خانه خود خمیر ببیند از مال تجارت سود می برد اگر خمیر باشد. خمیرمایه و ترش و لبریز شده، در تجارت خود زیان می کند، وسعت حلال و تنگی حرام، و خمیر اگر تخمیر نشود، فساد و سختی در پول است.

تعبیر خمیر در خواب ابن سیرین

دوغ در داد و ستد پول شرافتمندانه ای است سود سریع از آن حاصل می شود اگر خمیر شود و تخمیر نشود فساد و سختی در پول است و اگر اسید در آستانه ضرر است. هر که ببیند آرد جو را خمیر می کند، مردی با ایمان است و در قدرت و مال و پیروزی بر دشمنان است.

تعبیر خمیر در خواب ابن شاهین

و اما خمیر اگر از آرد جو باشد خیر و ادای قرض خمیر کن است سفر نزد خویشاوندان و خواب خمیر گفته شد چه در کاسه باشد چه چیز دیگر با وجدان شخص و آنچه که برای رسیدن به هدفش در سر داشت تفسیر می شود.

تعبیر دیدن خمیر در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=8MFsIT01nqI

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا