تعبیر ورق بازی در خواب، پوکر و قمار در خواب

معنی قمار در کازینو، ورق بازی، برنده شدن پول در قمار، خواب دیدم که برای ابن سیرین قمار بازی می کنم، قرعه، تسهیل کننده، تاس.

تعبیر قمار با ورق در پوکر و مانند آن در خواب

 1. دیدن قمار با ورق بازی یا پوکر در خواب، در این صورت اخطار بیشتر است و ممکن است آسیب بر جنبه مالی تأثیر بگذارد.
 2. دیدن ضرر در قمار در خواب بیانگر این است که بیننده خواب می تواند زندگی خود را به سمت بهتر شدن تغییر دهد
 3. هر کس در خواب خود را در حال قمار ببیند، بیانگر آن است که در اطراف او آسیبی خواهد بود
 4. این یک هشدار و هشدار از خطرات قریب الوقوع است
 5. ورق بازی در خواب یا دیدن دیگران در حال بازی در خواب ممکن است نشان دهنده مشاجره و بحثی باشد که در اطراف شما در جریان است.

 6. گاهی اوقات نقاشی هایی که روی کارت های بازی ظاهر می شوند معانی خاصی دارند: طلا، دختر یا شاه
 7. هر کس در خواب ببیند که برگ برنده یا جوکر دارد، ممکن است در واقعیت نشان از شکست او در مقابل رقبای خود داشته باشد.
 8. حضور در یک فروشگاه قمار یا یک کازینو در خواب بیانگر انتخابی پرخطر است
 9. قمار در خواب اعم از قرعه کشی، شرط بندی و یا هر نوع دیگر، عموماً مخرب است و رقابت و اشتغال به باطل است.
 10. ممکن است نشان دهنده این باشد که رویا بین تلاش صادقانه را در زندگی شما تغییر نمی دهد و ممکن است برای رسیدن به اهداف خود به شانس اعتماد کند.
 11. در برخی موارد، دیدن قمار در خواب بی معنی است اگر بیننده این عادت را در بیداری انجام دهد.
 12. اگر شخصی در خواب خود را در حال قرار دادن شماره های قرعه کشی ببیند، ممکن است نشان دهنده اقبال و منفعت باشد، به ویژه در سفر
 13. اگر در خواب ببینید که قرعه کشی را باخته اید، در واقع نشان دهنده صرفه جویی و پس انداز است و ممکن است بیانگر آن باشد که آنچه کاشته اید درو خواهید کرد.
 14. اگر در خواب دیدید که برنده شدید، سعی نکنید آن را در واقعیت امتحان کنید، زیرا مطمئناً شکست خواهید خورد
 15. پرهیز از قمار در خواب، نشانه نیکی و میل به حق است

تعبیر قمار در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا