تعبیر دعوای زنان در خواب دعوای دختران در خواب

دعوا با غریبه دعوا با زن برای ابن سیرین با کسی که دوستش داری دعوا کلمه در خواب زن مجرد و متاهل و زن باردار

تعبیر نزاع زن در خواب

هر که بیند که زنهای زیادی با هم مجادله می کنند، در دنیا چیزهای عجیبی پیش می آید و عده ای گیج می شوند، و اگر بر آن شرط کند، بیانش علیه اوست، و گفته شد که بینش زن از نظر جمله خوب است. به خصوص اگر او به سمت او می آید یا با لبخندی بر لب.

دیدن دعوای دخترانی در خواب، یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا