تعبیر خواب آتش در آشپزخانه در خواب

معنی آتش و خاموش کردن آن در خانه برای مجرد، آتش سوزان، آتش سوزان برای زن حامله، آتشی که مرا می سوزاند.

تعبیر آتش در خواب

  1. آتش در خواب آزمایش است، اما در برخی موارد بسته به وضعیت حضور آن در خواب، برکت و هدایت است.
  2. دیدن آتش در آشپزخانه در صورتی که برای پخت و پز استفاده نمی شود و در دیوار یا کف آشپزخانه یا در ظروف باشد، بیانگر نزاع در خانواده یا فوت خادم یا خویشاوند است.
  3. زغال در خواب ازدواج مجرد یا حاملگی متاهل است که آن هم پول است
  4. آتش با شعله فتنه و گرانی
  5. آتش با دود وحشت و وسوسه است
  6. نور آتش اگر در شب باشد هدایت است، اما در روز بدعت و وسوسه است
  7. صدای آتش جنگ، اپیدمی یا مرگ است
  8. اطفاء حریق بر حسب حالت اگر دلالت بر شر داشته باشد برطرف می شود.

تعبیر خواب آتش – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=7ZC50t87YlI

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا