تعبیر نان در خواب قرص نان در خواب

معنی نان اعم از سفید، قهوه ای، جو، گندم با تنور، سمون، درست کردن، خوردن، دادن، خریدن، فروش، با آبگوشت و شیر، برای زن شوهردار، برای مجرد، برای زن حامله، برای ابن سیرین.

تعبیر خواب نان و خوردن آن در خواب

 1. هر کس در خواب ببیند که در حال پختن نان است ، پس برای گرفتن مستمری تلاش می کند تا منفعت دائمی بگیرد.
 2. نان شتابزده است، مبادا فر سرد شود، به مقدار نانی که از تنور خارج می شود، به موقعیت یا پولی می خورد.
 3. هر كه در خواب نانى بزند، عمر درازى است
 4. و نان در تفسیر چهل سال است، پس آنچه در نان مفقود بود کاهش آن سن است
 5. و پاکی نان نماد پاکی دنیاست
 6. و یک نان هزار درهم (هزار پول محلی) است.
 7. و نان دلالت بر حاصلخیزی و برکت و رزقی است که دیگران در پی آن بوده اند، پس خداوند غم بیننده را به وسیله آن برطرف می کند.
 8. اگر کسی در خواب نان های زیادی ببیند که دستش را دراز نکرده یا بخورد، به زودی با برادرانش ملاقات خواهد کرد.
 9. و اگر در دستش نان بزرگی بیند، تعبیرش این است: زندگی خوب و دین معتدل و معتدل.
 10. اگر قرص نان جو باشد تعبیرش به تقوا و پرهیزگاری همین است
 11. هر کس در خواب ببیند که لقمه نانی می گیرد، پس او مردی است که به طمع زندگی می کند.
 12. و یک قرص نان برای زن مجرد و نان پاک و رسیده برای سلطان یا حاکم عدل او و برای تاجر انصاف و نصیحت و اخلاص است.
 13. حرارت یک قرص نان در خواب، نشانه نفاق و نهی است
 14. اگر مردی ببیند که نان بر پیشانی او آویزان است، خواب نشان دهنده ظلم یا فقر اوست.
 15. و قرص های نان سفید نشان دهنده مال فراوانی است که به سود صاحب آن نیست و زکات او پرداخت نمی شود.
 16. نان عقیده، زیرا رزق تنگ است برای کسی که در خواب ببیند که می خورد، زیرا آن را نمی پزد مگر اینکه مجبور شود.
 17. هر که در خواب ببیند که نان بدون آبگوشت می خورد، دور مریض می شود و غریب می میرد
 18. نانی که پخته نشده نشان دهنده تب زیاد است، زیرا تا پخته شدن باید آن را در آتش آورد
 19. و نان گفتگوی داغ نشان دهنده پسر (برای یک زن باردار) است.
 20. خوردن نان ترتیلا نشانه فراوانی در امرار معاش و کسب درآمد است
 21. و گفتند لطافت نان نشانه کوتاهی عمر است. و ویفرهای نان حاکی از سود اندکی است که به نظر بسیاری از مردم ظاهر می شود
 22. نان خوب در خواب دختر مجرد بیانگر شنیدن خبرهای خوشحال کننده است و قرص نان غالباً بیانگر پول در تعبیر است.
 23. خریدن نان ستودنی است زیرا بیان آن در آینده خوب است و نیکی ممکن است با موفقیت در کار و تحصیل مرتبط باشد.
 24. نان درست کردن بیانگر کار یا کار نیکی است، اگر دختری ببیند که آن را ورز می دهد و می پزد، آن را در تنور می گذارد، اگر بعد از بیرون آوردن از تنور برای او معلوم شد که خوشمزه است. و شگفت انگیز است و مورد تایید مردم قرار می گیرد، پس این تعبیر آن از موفقیت در موضوع مهمی مانند ازدواج، نامزدی یا کار است.
 25. خوردن نان جو بیانگر استقامت و صبر است
 26. نان قهوه ای در خواب یک دختر مجرد اغلب نشان دهنده یک مرد نجیب است
 27. بهترین دید نان رسیده و لذیذ بودن آن است
 28. نان نشانه اخلاص در معاملات است و گاه دلالت بر انسان خوب دارد
 29. تهیه نان در خواب بهتر از خریدن آن برای زن متاهل است
 30. اگر زن شوهردار ببیند که تعداد زیادی نان یا نان تهیه می کند، نشانه خیر و رزق و مال مخصوص است.
 31. در خواب ستوده است که زن در خواب کودک را قرص نان بخورد یا با نان و آبگوشت یا مانند آن به او غذا دهد زیرا ممکن است خواب احتمال حاملگی در چند ماه آینده را بیان کند.
 32. در رؤیا نیز ستودنی است که زن شوهردار به مرده غذا بدهد و با غذا به او نان بدهد.
 33. خوردن نان برای مرده خوب است، زیرا آن را فال نیک می دانند، بر خلاف خوردن گوشت که در تعبیر خواب فال بد به حساب می آید.
 34. اگر زن شوهردار ببیند که نان زیادی بین همسایه ها و اقوام و میهمانان تقسیم می کند، تعبیر به رزق وسیع در بین راه می شود.
 35. و خوب است زن ببیند شوهرش نان او را می خورد، زیرا این تعبیر او از محبت بین آنها تا آخر عمر است.
 36. خوب است زن ببیند که زنبیل یا کیسه نان زیاد دارد، زیرا تعبیر او از فرزندان زیاد است، یعنی نوه ها یا فرزندانشان را می بیند.
 37. خوردن نان در خواب زن حامله، نشانه نیکو و بشارت است، زیرا نان در این مضمون به فرزند ذکور دلالت می کند که نان گرد باشد.
 38. اگر زن حامله ببیند که جو یا گندم یا آرد گندم می خرد و ببیند که در حال خمیر و نان یا نان از آرد درست می کند، ان شاء الله تعبیر به ولادت خجسته می شود، چنانکه از او انتظار می رود. شرایط زندگی شاهد پیشرفت چشمگیری خواهد بود.

تعبیر نان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا