تعبیر موی سیاه در خواب مو سیاه را در خواب دیدم

مو برای بیننده نشان دهنده پول و سن است، خواه در سر سیاه باشد یا سفید یا رنگ شده، خواه دختر مجرد باشد یا زن متاهل، یا زن باردار یا مرد، خواه کوتاه یا بلند.

معانی خواب موی سیاه نزد ابن سیرین و امام صادق

 1. موی سیاه در خواب بیانگر نیکی است، زیرا موی سیاه بیانگر جوانی مو، جوانی، پول و رزق است.
 2. موهای سیاه در خواب متاهل

  یا افزایش محبت شوهر به او، یا صداقت در شرایط او با او یا خانواده اش، یا درستی او در دین یا روزی اش.

 3. و اما اینکه در خواب موهای سیاه خود را در مقابل غریبه ها یا افراد ناشناس یا غریبه ها آشکار می کند، بیانگر عدم حضور شوهرش است و اگر ازدواج نکرده باشد، ازدواج نمی کند.
 4. موهای سیاه در یک رویا

  این برای خودش و خانواده اش خوب است و ممکن است شادی باشد که دلش را خوش کند، چه از طریق ازدواج، زیرا موها نشان دهنده سیاهی شوهر است، و چه جریمه ای که بر او و مردمش غالب شود. خانه او.

 5. هر چه موهای مشکی او بلندتر باشد، ارزش و مفهومش بیشتر است و هر چه کوتاهتر باشد، خوب در آستینش می رود.
 6. هر کس در کوچه و بازار یا در مقابل غریبه ها یا افراد ناشناس قدم می زد و موهای خود را لو می داد، ازدواج نمی کند.
 7. موهای سیاه در خواب یک زن باردار

  نشان دهنده پسر است زیرا از نظر شوهر مذکر طبقه بندی می شود و ممکن است نشان دهنده دختر قد و قامتی باشد که در سنین پیری امور والدین خود را اداره می کند.

 8. و دلالت بر خیر او در ولادت و آنچه به دنیا می آورد و هر چه موهای سیاهش بلندتر باشد خیر او جامعتر و عامتر است و نیکی در حدود کوتاهتر است و موی خود را در برابر بیگانگان آشکار می کند. او در بدو تولد بیماری، فقر یا اندوه دارد
 9. موهای سیاه در رویای یک مرد

  حیثیت و حیثیت و بلندی در امر او و سفیدی مو با آن کاملاً متفاوت است، بنابراین در معنا و تعبیر آن برای زن و مرد مطلوب نیست.

 10. و هر چه موهای سیاهش بلندتر بود، این را بیشتر به افزایش رزق و روزی، مانند سود، برداشت، فروش یا کار توضیح می داد.
 11. ممکن است به موقعیت او در میان مردم اشاره داشته باشد به دلیل بالا رفتن یا تسکین وضعیت او پس از اندوهی که از سر گذرانده است.
 12. و هر چه انسان اعم از زن و مرد با موهای سیاه و بلند آن در خواب شادتر باشد در تعبیر و رسیدن به خیر برای خود بهتر است.

تعبیر موهای سیاه یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا