تعبیر آهن در خواب دیدن آهن در خواب

خواب آهن برای مجرد برای زن شوهردار برای زن باردار برای زن مطلقه اعم از فلزات، خروج آهن از بدن و دهان، خوردن و نگه داشتن آهن با دست، آمیختگی در دست، آهن، ساخت و ساز، کوبیدن با آهن، مسیر، برای آهن امام صادق

تعبیر فلزات و آهن در خواب

 1. آهن در خواب پول، قدرت و افتخار است
 2. خوردن آهن با نان ادب و استقامت برای مستمری است
 3. جویدن آهن در خواب بیانگر غیبت یا غیبت است
 4. آهن یک پیروزی، سود، پیروزی و موفقیت است
 5. روایت است که مردی نزد جعفر صادق آمد و گفت: دیدم پروردگارم آهن به من داد و سرکه به من داد.
 6. تعبیر آهن در خواب

  آهن نماد صلابت دختر و قدرت شخصیت او است

 7. آهن مذاب یا مایل به قرمز نشان دهنده اشتیاق قوی است
 8. اگر دختری در خواب ببیند که یک تکه آهن در دست دارد، چیزی در دست گرفته است که متضمن عزم، شجاعت و موفقیت است.
 9. آهن حکاکی شده یا تزیین شده نماد پول است
 10. اگر دختری ببیند که آهنی به دست گرفته و در آتش می گذارد، یعنی ازدواج
 11. خوب است دختر ببیند آهنگری می کند، زیرا از آن به کار نیک یا کار مفید تعبیر می شود و شاید آهن نشان دهنده شفای بیمار باشد.
 12. آهن در خواب زن متاهل و باردار

  از شوهرش آهن زیادی برای ساخت و ساز می خرد، این تعبیر خوبی است، گاهی اشاره مستقیم و صریح است و خرید خانه نو را بیان می کند.

 13. این خواب نشان دهنده یک شغل یا شغل ثابت و دائمی است
 14. آهنی که در خانه به وفور انباشته شده نشان دهنده غرور اوست
 15. آهن زنگ زده بیانگر پول فاسد یا مالی است که برای منفعت خرج نمی شود
 16. اگر زن شوهردار ببیند خانه اش آهنی است، تعبیر او از انسجام و استحکام خانواده است.
 17. در رویاها ستوده است که آهن را با دست بگیرید، زیرا ممکن است بیانگر پول باشد
 18. زن حامله ای که در خواب ببیند آهنی از بدن یا دهانش بیرون می آید، این تعبیر به فرزند ذکور است و علم فقط برای خداست.
 19. آهن در خواب مرد مجرد و متاهل

  هر که ببیند آهن می خورد، در بیداری در کار سخت و دشوار و در عین حال سودمند است.

 20. اگر مردی ببیند که از دهانش تکه های کوچک یا بزرگ بیرون می آید، یعنی سختی ها، نگرانی ها یا گرفتاری ها از بین می رود.
 21. مردی که در خواب ببیند جامه آهنی دارد، در بیداری قوی و مصون می شود.
 22. اگر در خواب ببیند که با مردی آهنین کشتی می گیرد و بر او چیره می شود، در بیداری بر مشکلات جدی خود غلبه می کند و با موفقیت بر آنها غلبه می کند.
 23. هر کس ببیند آن آهن برای اوست، به قول خداوند متعال تملک و روزی وسیعی پیدا می کند و ما به او آهن داده ایم که بهترین آیه را انجام می دهم.

تعابیر دیگر دیدن آهن در خواب

آهن در خواب برای کسی که آن را در دست ببیند پول و قوت است و اگر آن را بگیرد جلال است پس از ضعف. هر که در خواب ببیند آهن می خورد، هر جا باشد پیروز است. اگر آن را با نان بخورد، از سختی آن را اداره می کند و تحمل می کند. جویدن با دندان های خود، آنها غایب و آسیب است. و هر که ببیند آهن و سرب یا صفر می زند، چیزی بهتر از مال دنیوی و قوت برای انجام آنچه می خواهد بر او تأثیر می گذارد. و هر که آهن ببیند، چون برای اوست، ملک و رزق وسیعی بر او اثر می گذارد. و هر که دید چدن ریخته است، کاری می کند که می تواند انجام دهد. و هر کس ببیند که آهن را آب می کند، به زبان مردم می افتد و به او تهمت می زنند. آنچه از آهن ساخته شده برای انسان سود و قوت است، پس آمدن و بیل و تبر و چیزهای دیگر برای انسان بنده و یا اجیر اوست. و هر که در خواب آهن داشته باشد، به خاطر سختی که در بیرون آوردن آن از اصل دارد، به سختی روزی می‌یابد. آهن دارای قوت و نیرومندی است، به خاطر فرموده خداوند متعال: (وَ أَنْزَلْنَا الْهَنِینَ فَهَا فَهُوَ النَّاسِ عَلَیْهِ وَالْنَاسِّهِ). دیدن آهن به معنی منکر و بلا و نهی از کار است، شاید دیدن آن به معنی آسان‌کردن سختی یا بدکاری باشد که کار اهل جهنم را انجام می‌دهد.

اگر خواب آهن را دیدید، این پیشگویی از بدبختی شدید است. اگر خواب ببینید وزنه آهنی شما را به سمت پایین می کشد، نشان دهنده عوارض فکری و ضررهای مادی است. اگر با آهن به دشمنان ضربه بزنید، این به معنای خودخواهی و ظلم نسبت به کسانی است که به شما وابسته هستند. اگر در خواب ببینید که آهن درست می کنید، این بدان معناست که از وسایل ناعادلانه برای جمع آوری ثروت استفاده می کنید. اگر آهن بفروشی توفیق مشکوک خواهی داشت و دوستانت بی خدا می شوند. اگر آهنی کهنه و زنگ زده دیدید نشان دهنده فقر و ناامیدی است. اگر خواب ببینید که قیمت آهن در حال کاهش است، متوجه خواهید شد که شانس یک عامل ناامن در زندگی شما است. اگر قیمت آهن بالا برود شعاع امیدی را در مسیر تاریک کار خواهید دید. اگر در خواب آهن گرم و قرمز دیدید، به معنای شکستی است که ناشی از استفاده نادرست از انرژی شماست.

دیدن آهن و زرد و سرب، پس هر که ببیند چیزی از آن را زده، متأثر از متاع دنیا و قوت در آنچه از فرمانش می خواهد، آهن یا سرب یا زرد یا طلا یا نقره است. بر زبان مردم می افتد و غیبتش می کنند.

آهن: خداوند متعال فرمود: «وَ أَنْزَلْناهُ الْآهَنَهُ فِی أَنْفُسُهُ وَ النَّاسِ عَلَیْهِ» آهن مال و قوت و شرافت است و خوردن آن با نان ادب و استقامت برای روزی است. و ضعف آن غیبت است و آهن پیروزی است. و این را بگو

مردی نزد جعفر صادق علیه السلام آمد و گفت: دیدم پروردگارم آهن به من داد و سرکه ثقیف به من داد.

 1. دیدن آهن در خواب به خواب بیننده دلالت دارد که پول و نیرو به دست می آورد اگر بیننده آن را در دست بگیرد و اگر برای خود برد بعد از ضعف جلال دارد و اگر بیننده آهن بخورد. هر جا که هست برنده
 2. در صورتی که بیننده آهن را با نان بخورد، بیانگر این است که ممکن است زندگی برایش سخت باشد و اگر آن را با دندان بجود ضرر دارد.
 3. هر که در خواب آهن به دست آورد، کاری بهتر از دنیا انجام می دهد، و اگر بیننده در خواب آهن بزند، عملی انجام داده است که از عهده آن بر می آید.
 4. از طرفی اگر بیننده در خواب آهن را آب کند، بیانگر این است که قربانی زبان مردم می شود.
 5. اگر بیننده در خواب آهن داشته باشد از خستگی روزی می گیرد زیرا آهن به آن سخت است و دیدن آهن در خواب بیانگر بدی و کینه است.

تعبیر آهن در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا