تعبیر شلوار در خواب پوشیدن شلوار در خواب

خواب شلوار اعم از بلند، کوتاه، نو، پاره، سفید، مشکی، قرمز، سبز، گشاد، تنگ، فروش، خرید، پوشیدن، درآوردن، در خواب، مجرد، متاهل و باردار را برای شما توضیح می دهیم. زنان.

تعبیر شلوار در خواب

 1. شورت در خواب، زن مذهبی یا خارجی
 2. اگر صاحب خواب را ببیند که گویی شلوار خریده است بدون اینکه فروشنده یا صاحب خود را ببیند، با زنی بی سرپرست ازدواج می کند.
 3. و شلوار جدید در خواب یک زن باکره است
 4. پوشیدن شلوار در خواب دلیل بر عصمت از گناه است
 5. و شلوار در خواب بیانگر خوبی زن و خانواده اوست
 6. در مورد پوشیدن شلوار بدون پیراهن، نشانه فقر یا کمبود است
 7. و اما کسی که در خواب ببیند شلوار واژگون پوشیده است، فحشا یا گناه کبیره کرده است.
 8. و هر کس در خواب ببیند که در شلوار ادرار می کند، بیانگر حاملگی همسرش است
 9. اگر او خود را در حال اجابت مزاج در شلوار ببیند، پس این نشان دهنده چیز خوبی است که از طرف همسر یا همسرش به او خواهد رسید.
 10. هر کس شلوارش را گشاد یا آشکار یا باز ببیند، بیانگر زوال اخلاق و از بین رفتن آن است.
 11. شلوار در خواب نشان دهنده سفر به اروپا است، زیرا شلوار لباس آنهاست
 12. شلوار نشان دهنده خوبی امور داخل خانه و خانواده است
 13. زدن شلوار مال است و هر کس در شلوارش کتک ببیند زنش بر او حرام است یا اگر حامله باشد دوقلو به دنیا می آورد.
 14. اگر ببیند چله زیر سرش گذاشته، پسرش را طرد می کند
 15. و اگر در خواب ببیند که فیکوس او را بریده اند، به همسرش بدرفتاری می کند
 16. اگر در خواب ببیند که زنده است، دشمنی از طرف همسرش دارد
 17. اگر کسی خود را در خواب ببیند که گویی خون او را آغشته کرده است، مردی را شکست می‌دهد یا زیر سلطه می‌گیرد.
 18. شورت در رویای یک دختر مجرد

  نشانه خوبی در تلاش و استقامت است

 19. و شرف و حیا شلوار دختر. و اما دختری که در خواب ببیند شلوار سفید نو می خرد، در آن سال ازدواج می کند.
 20. شاید شلوار جدید اشاره به مرد، مرد جوان خوش تیپ یا شوهر آینده داشته باشد
 21. اگر دختر مجردی ببیند که شلوار نو پوشیده است، با شلواری که می خواهد ازدواج می کند
 22. خوبی در ویژن ها این است که شلوار بلند است و کوتاه نیست
 23. همچنین خوب این است که رنگ آن روشن باشد و در بینایی ها پوشیدن شلوار تنگ خوب نیست زیرا بیانگر ناراحتی و ناراحتی روحی و روانی است، خوب نیست دختر مجردی را طوری ببینی که گویی شلوار وصله دار یا لکه دار یا کثیف پوشیده است، زیرا که نشان دهنده مشکل، پریشانی و نگرانی است.
 24. بهترین چیزی که در خواب دیده می شود شستن شلوار است زیرا بیانگر مرحله مهم و جدیدی از زندگی است.
 25. شستن و تمیز کردن شلوار نشان دهنده تغییرات مهم یا یک رویداد شاد است
 26. خوبی همه چیز است: وقتی دختر را در حال دوختن، تعمیر یا بال زدن شلوار کهنه اش می بینید، زیرا این ممکن است بیانگر اصلاح یک مسئله بین او و شخصی باشد که آنها را از رقابت یا اختلاف جدا کرده است.
 27. در خواب دیدن دختری که گویی شلوارش را در می آورد یا در می آورد مکروه است تعبیر بدی است و دلالت بر نیاز یا فقر یا مانند آن دارد.
 28. شلوار کتان (شلوار جین) که تنگ است بیانگر مصیبت و خوبی است که دختر آن را نپوشد و اگر ببیند دیگری پوشیده است، اشکالی ندارد.
 29. شلوار در خواب زن متاهل اگر ببیند که وارد یک لباس فروشی آماده می شود و چیزی جز شلوار زنانه در آن نیافت، این به معنای خوش شانسی است که به زودی در خانه او را خواهد زد.
 30. اگر شلوار را امتحان کرد و او خوشش آمد و شوهرش خوشش آمد و دید که آن را می‌خرد یا می‌پوشد و در آن زیبا و آراسته به نظر می‌رسد، این تعبیر او از رزق است.
 31. اگر شلوار گشاد و سفید باشد نشان دهنده ثروت و فراوانی است
 32. اگر ببیند شلواری که می‌خرد یا می‌پوشد قرمز است، احتمالاً چند ماه دیگر باردار می‌شود
 33. شلوار کودکان در رویای یک زن متاهل یک شادی است
 34. بهترین شلوار در خواب زنان متاهل، شلوارهای سفید گشاد است
 35. در مورد شلوار آبی تنگ یا کوتاه در خواب آن را مکروه می دانند و خریدن و پوشیدن آن توصیه نمی شود.
 36. تعبیر خواب شلوار در خواب زن باردار

  علامت خیر و برکت اگر پهن و گشاد باشد و بدن را نشان ندهد

 37. حسن دیدن شلوار با کمربند، زیرا این نشان دهنده نعمتی است که بعد از تولد و بعد از آن نصیب اهل خانه او می شود، زیرا کمربند در بینش ها به داشتن پول و بخت بزرگ تعبیر می شود.
 38. بهترین رنگ برای شلوار در خواب زنان باردار آنهایی است که سفید، سبز، قهوه ای یا مشکی هستند
 39. او از رنگ زرد در شلوار متنفر است زیرا بیانگر خستگی و سختی است
 40. شلوار بلند در بینایی بیانگر پوشش، طول عمر و رزق است
 41. شلوار کوتاه، بیانگر فقر یا نیاز و کاستی در برخی مسئولیت ها یا تعهدات
 42. خوب نیست آدم را طوری ببینی که گویی شلوارش را در می آورد، زیرا این بیانگر ترک یک اصل، مقام یا شرافت است.
 43. برای مرد خوب است که شلوارش را خوب تا کمرش ببیند
 44. در تعبير خواب مكروه است كه مردي را ببيند كه شلوارش بيفتد يا بيفتد، اين را به شكست يا بدشانسي تعبير كرده است.

تعبیر شلوار در خواب شلوار پاره و نو و پوشیدن شلوار – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا