تعبیر لباس سفید در خواب و لباس سفید در خواب

پوشیدن لباس سفید را برای شما توضیح می دهد، خواه لباس نو، پاره، پاره، کثیف، تمیز، خرید لباس سفید، پوشیدن پیراهن سفید در خواب، برای زنان مجرد، زنان متاهل و زنان باردار.

ظاهر پوشیدن سفید در خواب

 1. ديدن لباس سفيد در خواب بيانگر حقانيت بيننده در امور زندگي و آخرت است.
 2. اگر خواب بیننده از صاحبان مشاغل و صنایع دستی باشد، دیدن لباس سفید نشانگر استراحت و اعیاد و مرخصی است، در صورتی که در کار خود عادت به پوشیدن لباس سفید نداشته باشد.
 3. دیدن لباس سفید در خواب نیز بیانگر آرامش و آسودگی خاطر است
 4. هر که در خواب ببیند لباس سفید می پوشد، دلالت بر آن دارد که از اهل سخاوت و بخشش است.
 5. تعبیر لباس سفید در خواب دختر مجرد و مجرد

  این نماد آداب، اخلاق و صفای روح او است و دختری که می بیند لباس سفید بلندی می پوشد که انگار یک لباس عروسی است.

 6. ديدن لباس سفيد در خواب زن مجرد، نشانه سلامت جسم و روان است و در صورت بيمار بودن بيننده، بشارت دهنده بهبودي است.
 7. اگر چشم انداز خرید لباس سفید است، پس این نشان می دهد که تغییرات بزرگی در زندگی او وجود دارد، گویی او در حال گرفتن شغل یا تحولی ملموس در رابطه و زندگی عاشقانه خود است.
 8. اگر زن مجردی در خواب ببیند که رنگ می کند و رنگ لباسش را به سفید تغییر می دهد، بشارت می دهد که بر مشکلات و ناملایمات غلبه خواهد کرد.
 9. دیدن یک زن مجرد به گونه ای که لباس سفیدش را شسته و اره کرده است، این بینش ستودنی است و نشان دهنده حسن شهرت او در بین مردم و همکارانش در محل کار یا تحصیل است و ممکن است به زودی خبر ازدواج او را بدهد.
 10. دیدن زنی متاهل که لباس سفید پوشیده در خواب

  حکایت از ظهور خیر بسیار و نماد پاکی و طهارت بستر و نشان بزرگی از میزان سازگاری بین همسران است.

 11. دیدن زن متاهل به گونه ای که گویی لباس سفید بلندی به تن دارد، خبر از زندگی او در شادی، رضایت و آرامش می دهد.
 12. زن متاهلی که در خواب لباس سفید پوشیده است، نشان دهنده این است که زندگی او پس از صبر و سختی زیاد، به طرز مثبتی تغییر خواهد کرد.
 13. ديدن لباس سفيد زن شوهردار، نشانه خير و خرسندي فراوان و شنيدن مژده و خشنودي است و ممكن است در آينده بشارت دهنده زيارت خانه خدا باشد.
 14. اگر زن متاهلى در خواب شوهرش را ببيند كه لباس سفيد بر تن دارد، بيانگر آن است كه شوهرش به او محبت زيادى دارد و در دل او جايگاه بلندى دارد.
 15. دیدن لباس سفید در خواب زن باردار

  شواهدی برای ایمنی جنین او و نمادی از سلامت جسمی یا بهبودی از بیماری

 16. و رنگ سفید مظهر فرشتگان و عنایت الهی است و به طور کلی دیدن زن حامله با لباس سفید در خواب، دید خوب و امیدوارکننده ای از همه خوبی هاست.
 17. مردی که در خواب می‌بیند که لباس‌های سفید ناب از پارچه‌های نازک مانند ابریشم پوشیده است، این نوید می‌دهد که در میان مردم جایگاه بزرگی خواهد یافت.
 18. و نشانه این است که این مرد مردی سخاوتمند و مهربان است
 19. اگر مردی در خواب ببیند که پیراهنش سفید است، مژده است به مهبلی که در راه است.
 20. دیدن شلوار سفید در خواب، بیانگر آن است که در آینده شغل خوبی پیدا می کند، مانند کار در حرفه پزشکی، وکالت، وکالت و… در میان مشاغل شریف.
 21. اگر مردی ببیند که از بازار یا لباس فروشی لباس سفید می خرد، خبر از سود، سود و پول فراوان می دهد.

چشم انداز پوشیدن سفید – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا