تعبیر پرستو در خواب پرنده پرستو در خواب قلاب

دیدن پرستو سیاه یا سفید در خانه شکار پرستو به نام قلاب در خواب مجرد متاهل و آبستن ابن سیرین

تعبیر پرستو در خواب

 1. پرستو دلالت بر مرد سعادتمند یا زن با فضیلت دارد
 2. هر کس در خواب ببیند پرستویی را در دست می گیرد، مال حرام دارد یا حرمتی را تجاوز می کند.
 3. هر که در خانه اش پرستو ببیند و آشیانه ساخته باشد و جوجه خود را در لانه ببیند، از منفعت یا مالی که حلال و نیکو است بهره می برد.
 4. و پرستو نماد مؤمن یا مؤمن و متقی است که به بیننده سود می رساند و او را راحت می کند.
 5. هر کس ببیند پرستو دسته جمعی یا دسته جمعی از خانه بیرون می رود، نشانگر سفر یکی از خویشاوندان نزدیک یا مهاجرت او به کشوری دور است.
 6. پرستو در خواب بیانگر نیکی در تجارت و پیشه و تجارت است و در تعبیر شخص منصوب یا دستیار است.
 7. و هر کس ببیند که تبدیل به پرستو شد یا با پرستو پرواز کرد، دزدان به خانه یا خانه او می افتند.
 8. پرستو در بینش ها مایه خوش بینی و امید است و نماد تجدید حیات است، زیرا در بهار به خانه ما می آید و نشانه دگرگونی های بزرگ است زیرا مهاجر است و در رؤیاها. نماد خوبی یا موفقیت و کار خوب است.
 9. پرستو سیاه و سفید بیانگر ایمنی، امید و جاه طلبی است
 10. دختری که در خواب پرستویی را بدون در آغوش گرفتن ببیند، به چیزی که از آن ناامید شده بود، امید تازه کرده است و نشانه عشق و لذت و نشانگر پاکدامنی و پاکی روح است.
 11. و اگر دختر ببیند که در خانه اش لانه می سازد، پرستو نشان دهنده ازدواج است
 12. برای یک زن متاهل، پای پرستو نشان دهنده امرار معاش یا مسافرت است
 13. اگر زن شوهردار ببیند که یک جفت پرستو از خانه خارج می شود، نشانه سفر یا هجرت برای رزق و روزی است.
 14. اگر پرستویی را ببیند که به تنهایی بیرون می‌آید، این تعبیر او از سفر شوهر است.
 15. اگر زن شوهردار خواب ببیند که پرستو در سقف آشپزخانه لانه می سازد، تعبیر به رزق و روزی یا کسب حلال می شود.
 16. اگر پرستو لانه، جوجه یا تخم زنی را ببیند ممکن است حاملگی او را نشان دهد
 17. پرستو در رؤیا به شگون دلالت می کند که چنین است

  در خواب زن باردار

  منادی یک نوزاد مبارک، یک تولد آسان

 18. با توجه به اکثر مراجع قدیمی، نشانگر پسر پسر است
 19. و دیدن او در لانه خود در حال جوجه کشی تخم مرغ یا غذا دادن به جوجه هایش نشان دهنده حوض بزرگی است که بر سر خانه و خانواده خواهد آمد.
 20. یک زن باردار وقتی این پرنده در خواب ظاهر می شود باید بسیار خوشحال شود زیرا طبیعت آرام او را نیز به تصویر می کشد
 21. شاید این نشان دهنده مهربانی یا سخاوت او باشد و ظاهر او در رویاها اغلب با نشانه های خوب و محرک روحیه و انرژی مثبت است.

تعبیر مرگ پرستو در خواب

هر که خواب ببیند پرستویی در دست دارد و بمیرد، دلالت بر مرگ صاحبش دارد و به خاطر او مضطر و مضطرب می شوند.

تعبیر گوشت پرستو در خواب

گوشت قلاب پرستو نشان دهنده پول مردی است که او را ترک کرده است.

تعبیر بینایی پرستو – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا