تعبیر خوردن گوشت مار در خواب خوردن مار در خواب

خواب خوردن گوشت مار برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای ابن سیرین خواب دیدم مار پخته ای می خورم که سر مار سیاه را زنده در غذا می بلعد.

معنی خوردن مار در خواب

 1. خوردن گوشت مار ستودنی است زیرا اصل مار از آب است و هر نمادی که به آب برمی گردد در تعبیر خواب خیر و امان مانند ماهی و نهنگ است.
 2. اگرچه در خواب مار منفور است، اما پوست، گوشت و خون آن نمادی از فوایدی مانند پول، سلامتی و شفا است.
 3. هر کس گوشت مار را پخته یا آب پز یا خام بخورد، از رقیب یا بخیل یا دشمن سود می برد.
 4. ژامبون پخته شده در خواب مرد، پول و رزق فراوان است
 5. گوشت ژامبون در خواب زن بیانگر خوبی است که از مرد بخیل به او خواهد رسید
 6. و گوشت ژامبون در خواب زن حامله بیانگر فرزند ذکوری است که دارای قدرت و نفوذ و تسلط خواهد بود و یا مردم از شدت و قوت او می ترسند.
 7. گوشت مار کبابی در خواب هر گوشت کبابی منفور است، زیرا بیانگر اتفاق بدی است، چه برای بیننده یا یکی از آشنایان و نزدیکان او.
 8. در مورد خوردن گوشت کبابی مار، بیانگر کینه دشمن یا دشمنی است که منجر به انتقام می شود، یعنی از نزاع و اختلاف فراتر می رود و به دعوا یا دعوا تبدیل می شود، مخصوصاً در خواب مرد.
 9. زنی که گوشت مار کبابی بخورد، مردی را غیبت کند یا به او ظلم کند و به زندان بیفتد یا به ناحق مجازات شود.
 10. پختن مار و خوردن سر آن در خواب خوب است در خواب صاحبش را چنان ببینیم که گویی مار پخته می خورد.
 11. زن شوهرداری که می بیند با سر مار دیگ آبگوشت یا برنج درست می کند و می بیند خوب آماده شده یا آماده است، آن را به شوهرش تقدیم می کند یا چند نفر از فرزندانش می خورند.
 12. سر مار پخته شده، نماد سرمایه، امانت یا میراث است.
 13. مجردی که در خواب ببیند که مار یا سر مار را فرو برده است، انشاءالله تعبیر آن به ازدواج این است.
 14. اگر مردی در خواب ببیند که مارها را شکار می کند یا آنها را زنده می گیرد یا آنها را می بلعد، تعبیر او بر بردن در معامله یا سود در تجارت است.
 15. در مورد غیر تاجر، خواب بیانگر علاقه شدید به جمع آوری و جمع آوری پول است

تعبیر خوردن گوشت مار – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا