تعبیر گم شدن کیف در خواب، دزدیدن کیف در خواب

براتون توضیح میدیم دنبال کیفم میگردم کیفم دزدیده شد گم شد کیف مشکی سفید و کیف دستی و کوله پشتی رو تو خواب خانم های مجرد و متاهل و باردار پیدا کردم.

تعبیر گم شدن کیف در خواب

 1. اگر کیف دستی گم شود، اگر بیننده، چه زن و چه مرد، مشتاقانه در جستجوی آن باشد، بیننده بخش زیادی از زندگی خود را بیهوده از دست می دهد و وقت خود را در چیزی که به دنبال آن امید است تلف می کند، اما به آن نمی رسد.
 2. و اگر از او ضایع شود و به آنها اهمیتی ندهد، با وجود از دست دادن برخی چیزها، نسبت به نتایج آنچه در تلاش است بی تفاوت خواهد بود.
 3. هر کس کیف دستی خود را گم کرد و به دلیل گم کردن آن در جستجو و گریه بود، از موضوعی در زندگی خود بسیار ناراحت می شود، یا زمانی از او می گذرد که بیمار شود یا از چیزی که دوست دارد ناامید شود.
 4. و فریاد زدن در این باره بیانگر از دست دادن منبع امرار معاش یا دوری از چیزی است که امید به زندگی او بوده است.
 5. و هر که به دنبال او بود چون می‌دانست که چیزهای بسیار مهمی در او وجود دارد، می‌ترسد که رازی فاش شود یا کسی از چیزی که پنهان می‌کند مطلع شود.
 6. هر کس کیفش را گم کرده و پس از جست و جو آن را بیابد، مدت کوتاهی در تنگی یا مصیبت بگذرد و مانند درد یا غم از آن محو شود.
 7. پیدا شدن کیسه حکایت از قوت بیننده در شخصیت و روان او دارد و گفته شد پس از اندوه خوب است و پس از سختی آسانی است.
 8. سرقت کیف، نشان دهنده راز و اعمال پنهان و همچنین از دست دادن پول و پول است و ممکن است نشان دهنده از دست دادن چیزهای خاص در زندگی باشد.
 9. در صورت بازگشت او پس از سرقت، بیننده از متهم شدن به چیزی که در مورد او گفته شده یا سخنانی که مردم در مورد او گفته اند بی گناه خواهد بود و همه به بی گناهی و صداقت او می دانند.
 10. اگر کیف دستی زنی را دزدیدند و او در راه بود، برای او رازی است که همه مردم بدانند.
 11. اگر در خانه دزدی کرد، در حضور خانواده یا اهل این خانه چیزی را برای او آشکار کنید
 12. اگر در یک بازار باشد، این نشان دهنده چیزی در نمایش است، یا در یک کار بزرگی که شما انجام داده اید، یا در جدایی دو نفر، همه می دانند که دلیل آن است.
 13. اگر در محل کار کیفش را بدزدد، موقعیت و صداقت خود را با اطرافیانش از دست می دهد
 14. هرکس کسی را که کیفش را دزدیده است جست‌وجو یا تعقیب می‌کند، او تلاش می‌کند چیزی غیر از آنچه در زندگی یا در مقابل دیگران برای او اتفاق می‌افتد را ثابت کند.
 15. اگر کیفش را پس می گرفت، می توانست این کار را انجام دهد
 16. اگر او را پس نگیرید، او در دفاع از خود شکست خواهد خورد و این برای او ناراحت کننده خواهد بود
 17. ممکن است نشان دهنده بازگشت کیف پس از دزدیده شدن آن برای کسب درآمد و امرار معاش باشد و ممکن است نشان دهنده آگاهی فردی باشد که قصد دارد در اطراف آن نقشه ای بسازد.

تعبیر گم شدن کیف در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا