تعبیر اژدها در خواب اژدهای سیاه، سبز، قرمز در خواب

خواب خوردن گوشت اژدها و سوار شدن بر اژدهایی را که از دهانش آتش می زند و می سوزد و پرواز می کند و در خواب توسط یک زن مجرد و یک زن متاهل و یک زن باردار با ابن سیرین گاز گرفته می شود برای شما تعریف می کنیم.

تعبیر ظهور اژدها در خواب

 1. هر کس در خواب ببیند که در حال تبدیل شدن به اژدها است، عمرش طولانی می شود و ممکن است حکومت، اقتدار یا نفوذ پیدا کند.
 2. اگر خواب اژدها را دیدید، این نشان می‌دهد که به احساسات خود اجازه می‌دهید شما را کنترل کنند و با تمایلات انفجاری و بدبینانه خود، خود را تحت کنترل دشمنان خود قرار می‌دهید.
 3. این خواب باید به شما هشدار دهد که کنترل خود را تقویت کنید
 4. اگر ببیند که از گوشت اژدها چیزی به دست می آورد، در بیداری پول یا مقام بلندی به دست می آورد.
 5. هر که در خواب ببیند اژدها شده است، دلالت بر طول عمر دارد.
 6. این خواب همچنین بیانگر این است که خواب بیننده از خشم خود برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند
 7. دیدن اژدهای قرمز در خواب بیانگر اراده و قدرت شخصیت است.
 8. دیدن کشته شدن اژدها در خواب، علامت آن است که بیننده خواب از مبارزه ای که در زندگی خود می کشد پیروز بیرون می آید.
 9. دیدن اژدهایی که از دهانش آتش پرتاب می کند، نشانه خطر در نزدیکی شماست.
 10. خوردن گوشت اژدها در خواب، نشانه کسب پول و مقام است.
 11. هر کس اژدهای آرامی ببیند، به او غذا بدهد یا با او صحبت کند، این برای بیننده خیر بسیار است.
 12. هر کس در خواب صاحب اژدها شود، ممکن است شخصی را به دست آورد که عقل ندارد
 13. هر کس در خواب اژدهایی را ببیند که رنگش تغییر می کند یا چند سر دارد، نشان دهنده بدی است که بیننده خواب را احاطه کرده است
 14. اگر زن باردار اژدها را ببیند، نشان دهنده پسر تازه متولد شده است
 15. اژدها در خواب مرد دشمنی است که دشمنی خود را فرو می نشاند، اگر در خواب خود اژدهایی را با سرهای زیاد ببیند، در فنون حیله گری، فریبکاری و حیله گری خلاق است.
 16. اژدهایی که از شکم یا دهان خود آتش می دمد، نماد جنگ است و مریض یا مسافر برای دیدن خوب نیست.
 17. دیدن اژدهای سبز در خواب رنگ سبز در رویاها در همه چیز و حیوانات حتی وحشی بسیار ستودنی است.
 18. رنگ سبز در رویای اژدها آرامش و آرامشی را در آن آغشته می کند و رویا در تمامیت خود بیانگر کنترل بیننده بر احساسات خود خواه خشونت آمیز یا منفی است.
 19. تصور یک زن مجرد از یک اژدهای سبز که به او حمله می کند یا او را تعقیب می کند به این معنی است که او در مرحله ای رویایی در زندگی بیداری زندگی می کند. ویژگی های آن جاه طلبی و علاقه به چیزی است که معنوی است.
 20. اژدهای سبز همچنین ایده رهایی از قدرت جامعه را بیان می کند زیرا می تواند در زمانی پرواز کند که می تواند آتش نفس بکشد و کل شهرها را بسوزاند.
 21. بینش اژدها همچنین بیانگر خودستایی و تلاش آن برای برجسته شدن و تمایز است و اژدها نماد انقلاب یا خشم است.
 22. دیدن اژدهای سیاه در خواب، سیاهی در حیوانات، نماد شر یا بد است، اما در مقابل نماد رهبری و قدرت است.
 23. اژدهای سیاه بیانگر کینه ها و کینه هایی است که در جان دشمنان بیننده یا برخی از نزدیکان او نهفته است و نشانه حسادت و بیشتر است.
 24. کسانی که اژدهای سیاه را در خواب خود می بینند، چه مرد باشند و چه زن، مورد توجه و جذب اقوام یا جامعه خود قرار می گیرند، این افراد عموماً شخصیت های موفق و درخشانی هستند، آنچه گاهی آنها را گیج می کند حسادت اطرافیان است. یا ناتوانی این افراد متنفر در درک ماهیت خود، برقراری ارتباط با آنها، یا به اشتراک گذاشتن آن موفقیت با آنها.
 25. اژدهای سیاه در این خواب نماد درجه بالایی از نفرت است زیرا سه نماد را ترکیب می کند: شیر که نشان دهنده بی عدالتی است، مار که نشان دهنده دشمنی است و عقاب که نماد خطر است یا می کشد یا به حیوان خانگی تبدیل می شود و بنابراین بیننده متوجه می شود که اگر بیننده به ایمان و صبر، به ویژه کار یا استقامت بچسبد، موفقیت او ممکن است از او محافظت کند.پیروزی یا موفقیت و قدرت و اژدها یک ابر حیوان افسانه ای است که می تواند پرواز کند و آتش نفس بکشد و می تواند تمام هیولاها را ببلعد.
 26. هر که در خواب ببیند سوار بر آن است، در بیداری به کار بزرگی دست می یابد و بیشتر این امر مربوط به موفقیت در تحصیل یا کار است.

رویای اژدها – یوتیوب

رویایی از یک اژدها توسط شیخ وسیم یوسف – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Wm01TVZjPLc

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا