تعبیر جوجه تیغی در خواب جوجه تیغی سیاه یا سفید در خواب

گزش جوجه تیغی در خانه و اتاق زنان مجرد، متاهل و باردار امام صادق(ع)، کشتن خارهای جوجه تیغی مرده، پختن و خوردن گوشت جوجه تیغی را برای شما توضیح می دهیم و من خواب جوجه تیغی گرفتم.

معانی ظهور جوجه تیغی در خواب

 1. جوجه تیغی مردی است کوتاه قلب، بی رحم و زود عصبانی
 2. هر که در خانه خود جوجه تیغی ببیند، در او نزاع یا نزاع پیش می آید
 3. از جوجه تیغی که در بسترش می لغزد، از فریب یا خیانت برای خود می ترسد
 4. هر که جوجه تیغی را در دامان خود دید، زنش نر به دنیا آورد
 5. هر که جوجه تیغی را ذبح شده ببیند، پول به دست می آورد یا به مسافرت یا ازدواج می رسد
 6. هر که جوجه تیغی در دست داشته باشد وارد جنگ می شود و در آن پیروز می شود
 7. خون جوجه تیغی پول دزدی است، خارهایش دردسر است و سرش اگر پیدا شود حاکی از حیله است.
 8. جوجه تیغی در خواب یک زن متاهل

  اگر زن آن را ببیند، ممکن است نشان دهنده فقدان یا عصبانیت شوهر باشد

 9. بهترین خواب برای جوجه تیغی دیدن زن شوهرداری است که گویی شوهرش او را ذبح می کند و در تعبیر آن حاملگی یکی از اقوام یا فرزند ذکور است.
 10. خوردن گوشت پخته جوجه تیغی در رؤیا ممدوح است و نوشیدن خون و خار زدن آن ستودنی نیست.
 11. جوجه تیغی سیاه مرد است و سفید ماده (زن، دختر)
 12. نیش جوجه تیغی خبر کمی ناراحت کننده را بیان می کند، اما موثر نیست
 13. جوجه تیغی در خواب دختر مجرد ذبح جوجه تیغی سیاه، پختن آن در دیگ، خریدن یا بزرگ کردن آن نشانه خوبی برای دختر مجرد است، زیرا جوجه تیغی در تعبیر مرد است و ذبح آن با ازدواج، پختن یا بزرگ کردن آن. نماد تصدی یا یک رابطه خوب است.
 14. اما اگر جوجه تیغی در رؤیاها داماد باشد، یا خسیس است، یا خلقی متزلزل دارد، یا زود عصبانی می شود، اما در نهایت برای مجردان نوید خوبی است.
 15. تعبیر خواب جوجه تیغی در خواب زن حامله، اگر سیاه باشد به نوزاد پسر اشاره می کند و اگر در خواب رنگ آن سفید باشد، بیانگر فرزند ماده است.
 16. کشتن جوجه تیغی در خواب

  کشتن هر فرد جهش یافته در خواب ستودنی است، زیرا بیانگر خروج نگرانی ها، مشکلات و غم ها است.

 17. اما کشتن جوجه تیغی سیاه توسط زنان مجرد خوب نیست، زیرا ممکن است بیانگر بیگانگی یا جدایی عاطفی باشد و این رویا نشان دهنده لغو نامزدی یا چیزی شبیه به آن باشد.
 18. دیدن جوجه تیغی مرده یا خوابیده بیانگر مرحله ای از زندگی پر از سکوت و آرامش روانی است، مرحله ای از ثبات فیزیکی یا عاطفی.
 19. هر که در خانه جوجه تیغی ببیند، در بیداری درگیری ها و اختلافات مکرر و بی امان زندگی می کند، زندگی اش بسیار پیچیده است، حالش متزلزل و هوس هایش بسیار است.
 20. شاید این بینش گاهی اوقات نشان دهنده شخصیت یک بیننده درونگرا یا متخاصم باشد
 21. خوبی دیدن جوجه تیغی در داخل خانه این است که خوابیده یا ساکن است و غذا دادن به آن اگر گیاه بخورد بهتر است و بد است اگر غذایش گوشت باشد.
 22. خارهای جوجه تیغی در بیداری سلاحی در خواب است که نماد هوس یا اشتباهات بیننده است.
 23. اگر بیننده خواب احساس کند که خار جوجه تیغی بدن او را خار می کند، از خواب بیدار می شود و از کاستی های خود عبور می کند و این تعبیر در مورد زن و مرد به کار می رود.

تعبیر جوجه تیغی در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا