تعبیر خواب کچل و دیدن کچل در خواب

دیدن کچلی یا ریزش مو از سر و کسی که جوان کچل ناشناس یا شناخته شده را ببیند، دیدن یک زن کچل و پری مو در خواب مجرد، متاهل، حامله، مطلقه، مرد و غیره.

تعبیر خواب طاس

 1. طاس در خواب فال نیک است و نشان دهنده بخت یاری یا رزق و روزی وسیع است و مرد کچل سال خاص یا سال خوشی است.
 2. مرد کچل در خواب زن برای کسی که آرزوی ازدواج یا امرار معاش می کند خوش شانس است و در همه حالات ستودنی است مگر اینکه عصبانی و مریض و از کار افتاده باشد.
 3. و نیک دیدن او خوش تیپ و زیباست و کچل بلند بهتر از کوتاه قد است و هر دو در بینایی نیکند.
 4. مرد کچل در خواب مجرد اگر فرد شناخته شده ای باشد به طور کلی نشانه خوشبختی در زندگی است و بهتر است دختر در خواب مرد طاس عجیبی را ببیند که او را نمی شناسد. که نشانه معنای واضح و نماد قوی خود را دارد
 5. اگر زن مجردی را در خواب ببیند که گویی با جوانی کچل با وجود خوش قیافه و زیبایی صورتش ازدواج می کند، در بیداری دو چیز دارد مانند موفقیت و عشق یا ازدواج و پول یا خوشبختی و ثبات. .
 6. ممدوح در رؤیت است که با بیگانه کچل بنشینیم و با او گفتگو کنیم و چه خوب که نام او با معنای مثبتی مانند (احمد، محمود، عبدالرزاق، وجیه، ناصر، سالم، امین، عاطف، خیری) منطبق باشد. ).
 7. مرد کچل در خواب زن متاهل اگر زنی در خواب ببیند که شوهر یا یکی از فرزندانش کچل شده است تعبیر بسیار خوبی است و به معنای افزایش معیشت و درآمد و پول یا مقام است.
 8. طاسی در خواب زن متاهل منزلت اجتماعی و موقعیت قوی است و طاسی سبک بهتر از طاسی کامل است (چنانکه طاسی در خواب معنای مشابهی ندارد).
 9. اگر زن شوهردار ببیند که مرد کچلی چاق یا چاق وارد خانه او شد و او را می شناسند و با او بنشیند و با او صحبت کند یا با او غذا بخورد، در آن سال برای او خوب است.
 10. اگر ببیند که با او ازدواج می کند، این خیلی خوب است و به این معنی است که شوهرش منفعت بزرگی می برد و شاید ترفیع یا پاداش در محل کار، و زن طاس، قهوه ای یا سیاه در خواب. زن شوهردار مال یا مال زیاد و خوبی در مصافحه با اوست.
 11. تعبیر خواب مرد کچل در خواب زن حامله مژده و مژده است مخصوصاً اگر در راه او را رو به روی خود ببیند یا ببیند که در خانه او را ملاقات می کند با نوزاد دختری که چشم او را تصدیق می کند.
 12. یک مرد کچل عجیب در خواب زن متاهل بیانگر امنیت، آسایش و آرامش است و یکی از بهترین نمادها در خواب است و مفهوم آن خوب و معانی آن بسیار مثبت است.
 13. اگر در خواب ببینید کچل شده اید، یا ببینید موهایتان در پیشانی، جلوی سر یا پشت نازک شده است، احتمالاً این تعبیر خوب است، زیرا بر رفع گرفتاری ها دلالت دارد. و رفع نگرانی، پول و شغل
 14. طاسی در خواب مردان ستودنی است و نشانه نجابت و اعتبار است و در برخی از تعابیر طاسی یکی از نشانه های ثروت است و این تعبیر در مورد طاسی کامل صدق نمی کند.

تعبیر طاسی در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا