تعبیر خواب انجیر، معنی خوردن انجیر در خواب

مطالب: خواب خوردن انجیر برای زن مجرد برای زن باردار برای زن شوهردار انجیر خشک از درخت درخت انجیر امام صادق(ع) خاردار خواب دیدم دارم انجیر می چینم.

تعبیر خواب انجیر

 1. خوردن انجیر اشاره به اولاد و فرزند و زایش دارد اگر دختر مجرد انجیر را با خوشحالی بخورد ممکن است نشان دهنده ازدواج باشد زیرا خود فرزند است.
 2. می گفتند: خوردن انجیر در خواب، بیانگر رزق و روزی زن و مرد است و این رزق از جای دوری مانند عراق یا منطقه ای نزدیک به آن می آید، اما خوردن اندکی از آن، رزق کمی است که بدون آن است. تقلب، اما صاحبش با همین رزق اندک از آن بهره فراوان می برد.
 3. بعضی ها این را گفتند

  انجیر سیاه بخور

  دلالت بر اندوه و پشیمانی از کار حرامی دارد که بیننده انجام داده است و اگر طعم شیرین آن را احساس کند از مکر یا تسکینی برای آنها و زوال اندوه نجات می یابد، فساد، و در مورد یکی نیز گفته شد. که انجیر سیاه را چید و بعد خورد.

 4. با توجه به

  نماد شادی، رفع نگرانی، برآورده شدن آرزوها، به دست آوردن رزق و روزی و پول فراوان است، تا زمانی که طعم آن گندیده نباشد یا حشرات یا کرم در آن باشد، یا هر که انجیر سبز گندیده بخورد، برای حضور حشرات یا کرمها در آن باشد، اگر بیننده عادل باشد افرادی در اطراف او هستند که قصد فریب او را دارند و اگر بیننده مرد یا زن دور از دین خود باشد فریب می دهد یا به دنبال خوردن حرام است. پول یا رابطه ممنوع

 5. انجیر در خواب دلالت بر مال و رزق و ثروت فراوان دارد و گفته اند که او ارث برده است، پس هر که به آن مبتلا شود و در خانه خود وارد شود ثروتمند می شود و گفته اند نزد همسرش می آید و نمی تواند با او بخوابد و گفته شد که آرزویی در انتظار است
 6. دیدن انجیر در خواب

  نخوردن آن نشان دهنده ی گرفتاری در افق است و اما خوردن آن نشان دهنده ی ازدواج یا موفقیت است و ممکن است حاکی از مال خوب و حلال باشد.

 7. اگر زن متاهلی در خواب انجیر ببیند بدون اینکه آن را بخورد یا بخورد، شاهد خستگی روحی زیادی است.
 8. انجیر در خواب زن باردار

  اشاره به ولادت فرزند ذکور است و اگر او را زیبا ببیند پسرش در سیرت و اخلاق به زیبایی و شیرینی انجیر است.

 9. دیدن درخت انجیر در خواب

  فال نیک در خواب، برای مردی که زن خوبی دارد و برای زن سالی است حاصلخیز که در آن زایمان کند یا ازدواج کند، رفتن به کشوری که مسافر یا مهاجر در آن در امان باشد.

 10. انجیر خشک در خواب

  رزق حلال و محفوظ است و گفته شد که در آن عسر و حرج نیست و گفته شد که مریض شفا می‌یابد و مخصوصاً برای خانم‌ها مضمون بسیار خوبی دارد.

 11. خوردن انجیر در خواب

  منفعتی که بر بیننده خواب تأثیر می گذارد و منفعتی برای او در مال و خانواده اش اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که از درخت انجیر می خورد همسرش در آن سال زایمان کرده است و اما بیننده خواب یا بیننده خواب. ممکن است زن باشد، تقاضای ازدواج کرد، بهترین مردان از او خواستگاری کردند و اگر پولی می خواست، او را می زد و به او برکت می داد.

تعبیر خواب انجیر – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=FCgG1G61l2c

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا