تعبیر خواب لباس یا لباس در خواب برای زن مجرد و متاهل و زن باردار

محتویات: دادن لباس های زیاد خرید و هدیه دادن لباس های نو کهنه پوشیدن لباس های پاره یا کثیف و شستن لباس هایم

لباس در خواب

 1. اگر خواب بیننده در خواب لباس نو بپوشد، نشانگر ازدواج یا نامزدی است، اما انبوهی از لباس ها یا لباس های پراکنده در خواب یا حتی لباس های پاره شده، دلیل بر مرگ یا بیماری است.
 2. اگر بیننده خواب مجرد باشد، لباس جدید در خواب برای او عشق جدید است یا لباس تمیز نشانه سلامتی و شادی است.
 3. لباس های کثیف در خواب بیانگر بدبختی، ناامیدی و شکست است.
 4. خریدن لباس نو در خواب، گواه اتفاقات جدیدی است که از نظر شغلی یا زندگی برای بیننده خواب اتفاق می افتد یا ممکن است به ازدواج یا آشنایی با شریک زندگی اشاره داشته باشد. لباس جدید می تواند به مسافرت نیز اشاره داشته باشد و لباس کهنه در خواب نشانه بازگشت رابطه دو نفر پس از جدایی یا مشاجره ای است که سال ها به طول انجامید.
 5. اگر بیننده در خواب لباس بدهد، نشانه ژاکت است و به طور کلی برای زن در خواب است.
 6. بسیاری از لباس ها نشان دهنده ازدواج است و لباس های سفید نشان دهنده شانس یا بارداری برای زن متاهل است. خرید لباس آشنایی و عشق و معیشت و کار است
 7. دیدن لباس های کثیف در خواب، نشانه خجالت است و به این معنی است که ممکن است به زودی با موقعیت یا شرایط شرم آوری مواجه شوید، پس مراقب باشید.
 8. اگر می بینید که در حال شستن لباس هستید، این نشان دهنده این است که اشتباهی را که مرتکب شده اید پس می گیرید، تصمیم درستی گرفته اید و از این تصمیم خوشحال می شوید که احساس آرامش را در قلب شما ایجاد می کند.
 9. اگر لباس‌هایی را می‌بینید که شسته و تمیز هستند و بوی خوبی دارند، این به شما نوید خوبی می‌دهد، و ممکن است تسکین مشکلی باشد که تجربه می‌کنید یا زندگی پس از مرگ خوبی برای مشکلی باشد که شما را آزار می‌دهد.
 10. اگر می بینید که لباس هایی که شسته اید هنوز کثیف هستند، این نشان دهنده این است که تلاش های خوبی انجام خواهید داد اما شکست خواهید خورد.
 11. می گویند اگر دیدید که لباس را با آب سرد می شویید، شما را از اندوه قریب الوقوع هشدار می دهد، در حالی که شستن با آب گرم نشان دهنده شادی و نشاط است.
 12. اگر می بینید که در بازار هستید و به دنبال لباس خاصی هستید، این نشان دهنده این است که شما به دنبال عشق و تمایل به نامزدی و ازدواج هستید.
 13. خرید لباس جدید برای مجردها

  یعنی ازدواجش نزدیک است اما

  خرید لباس برای خانم متاهل

  این نماد بارداری نزدیک است و اینکه او پسر خواهد داشت.

 14. خرید لباس های کثیف نماد این است که توسط یکی از اقوام یا غریبه ها فریب خواهید خورد، پس در این مدت مراقب باشید.
 15. می گویند خرید لباس نو در خواب نماد رزق و روزی و بهبود شرایط برای کسانی است که خواب را می بینند.
 16. اگر خواب ببینید لباس نو می پوشید، بیانگر خوبی و ثروت در زندگی شماست.
 17. اگر خواب ببينيد لباس هميشگي خود را پوشيده ايد، بيانگر آن است كه به زندگي قبلي خود بازخواهيد گشت.
 18. اگر دیدید که در حال خرید لباس زیر هستید، نشان دهنده ازدواج قریب الوقوع است.
 19. خواب در مورد لباس های پاره بیانگر فقر است.
 20. اگر در خواب دیدید مرده ای به شما لباس سبز می دهد، بیانگر مرگ بیننده به خوبی و نیکی است.
 21. لباس قرمز نشان دهنده لذت زندگی است
 22. لباس سبز نشان دهنده عبادت است
 23. لباس مشکی برای کسانی که به پوشیدن آن عادت دارند نشان دهنده پول و قدرت و نگرانی و ناراحتی کسانی است که به پوشیدن آن عادت ندارند.
 24. لباس صورتی نشانه زندگی، عشق و فراموشی نگرانی است

تعبیر لباس در خواب – یوتیوب

تعبیر لباس سفید – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا