تعبیر خواب پوسیدگی یا افتادن دندان در خواب

محتویات: رویای دندانهای جلویی بالا پایین پایین در خواب برای مجرد برای زن باردار، تیره شدن دندانها برای زن متاهل، کشیدن دندان.

تعبیر خواب پوسیدگی و از دست دادن دندان

 1. خواب دندان برای بیننده خواب نشان دهنده پایان زندگی است و همچنین ممکن است نشان دهنده پول، مرگ و زندگی باشد. سن ودیعه اسرار است و اشاره به اهل خانه بیننده است
 2. دندان های بالایی در خواب در مردان از طرف پدر و دندان های پایین در زنان از طرف مادر است.
 3. دندان های آسیاب اجداد هستند، اگر دندان ها بیفتند یا از بین بروند، نشان دهنده مرگ آنهاست و اگر پوسیده شوند، بلا به آنها می رسد.
 4. هر کس در خواب ببیند که دندان های خود را معالجه می کند و می خواهد دندان هایش را بیرون بیاورد، بیانگر آن است که پول خود را صرف کینه توزی کرده است یا عیب و نقصی برای خانواده اش پیش می آید.
 5. هر که ببیند دندان هایش پوسیده می شود، کار زشتی به او می رسد یا یکی از نزدیکانش بیمار می شود
 6. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش شکسته است، یکی از بستگان یا دوستانش می میرد
 7. اگر در خواب دندان هایش از طلا باشد، نشان دهنده آن است که مرگ او را شکست می دهد و اگر از نقره باشد، ضرر می کند.
 8. اگر در خواب یکی از دندان های بیننده دراز شود، به این معنی است که با خانواده اش دعوا می کند و هر که تمام دندان هایش را درآورند، خانواده اش پیش از او می میرند. دندان‌ها معمولاً خواب بدی هستند و به افراد ناخوشایند وارد یا حضور در زندگی بیننده خواب اشاره می‌کنند. ناتوانی در کار با دندان در خواب و از دست دادن مال نیز متحمل می شود
 9. خواب پوسیدگی دندان نشان دهنده نگرانی در مورد بیماری یا چیزی است که ممکن است برای بیننده رویا بیفتد
 10. اگر خواب ببینید که دندان پوسیدگی شما توسط پزشک معالجه می شود و او آن را پر می کند، بیانگر آن است که چیزهای گرانبهایی را که زودتر از دست داده اید و باعث ایجاد اضطراب در خود شده اید، پس خواهید گرفت.
 11. اگر خواب ببینید که پزشک دندان پوسیدگی شما را می‌کشد، نشانه آن است که به بیماری سختی مبتلا خواهید شد.
 12. اگر در خواب ببینید که دندان پوسیدگی شما بر اثر پوسیدگی زیاد تغییر شکل داده است، علامت آن است که اموال با ارزش، فرصت های شغلی جدید یا پروژه هایی را که مدتی برای آن ها برنامه ریزی کرده اید از دست خواهید داد.
 13. اگر خواب دیدید که دندان پوسیده شما پوسیده و آسیب دیده است، بدانید که مصیبت های زیادی در سطح سلامتی و عملی به شما خواهد رسید.
 14. اگر در خواب دیدید که دندان پوسیده شما ترمیم شده و به درخشندگی و درخشندگی خود بازگشته است، به این معنی است که مشکلاتی که در گذشته با آن روبرو بودید تقریباً به پایان رسیده است و راه حل ها به وضوح در مقابل شما متبلور می شوند.
 15. اگر در خواب دکتری را دیدید، دندان هایتان را برایتان تمیز کرد، اما فردای آن روز دچار پوسیدگی شدند، این نشان دهنده این است که ممکن است آنچه شما برنامه ریزی می کنید و رویا دارید محقق نشود زیرا شخص دیگری در این زمینه با شما رقابت کرده است.
 16. اگر دندان آسیاب یا دندانی از فک بالا در دست بیننده بیفتد، به این معنی است که پول به او می رسد، اما اگر به زمین بیفتد، نشانه مرگ است.
 17. کشیدن دندان آسیاب یا افتادن آن در خواب با افتادن تمام دندان ها از فک بالا، نشان دهنده این است که بیننده خواب عمر طولانی خواهد داشت، اما اگر تمام دندان ها و دندان های آسیاب او بیفتند و دیگر آنها را نبیند، نشان دهنده این است که خانواده قبل از او خواهند مرد یا بیماری به آنها مبتلا خواهد شد.
 18. افتادن دندان های فک بالا با دندان آسیاب در سنگ بیننده به این معنی است که او صاحب فرزند پسر خواهد شد، اما اگر دندان های پایین و دندان های آسیاب پایین بیفتند، به این معنی است که او دچار درد و توهم می شود.
 19. هر که بدهکار باشد و در خواب ببیند که دندانش درآورده یا دندانش می افتد، مژده است که قرض خود را ادا کند.
 20. بیرون کشیدن دندان آسیاب یا دندان در خواب به این معنی است که بیننده در خواب چیزی بر علیه کسی گفت و پشیمان شد، اگر دندان هایش افتاد و نتوانست غذا بخورد به او هشدار می دهد که فقیر می شود.

بینایی دندان – یوتیوب

تعبیر دیدن دندان های پوسیده در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=t7WJbopUd8c

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا