تعبیر سلام در خواب سلام دادن در خواب

مضمون: سلام بر تو، اجابت نکردن به معروف، به زن با دست، و بوسیدن زن مجرد با زن شوهردار به زن حامله.

سلام و درود در خواب

 1. اگر کسى در خواب به خواب بیننده سلام کند و او به او پاسخ دهد، بیانگر آن است که بین آنها دشمنى پدید مى آید و اگر صلحى نخواهد، دشمنى کم است.
 2. اگر شخصی که در خواب به خواب بیننده سلام می کند مرد است، به خواب بیننده اطلاع دهید که در حال ملاقات با او هستند.
 3. اگر مردی به کسی که می شناسد و عادت دارد سلام کند، این برای او خوب است.
 4. اگر خواب بیننده در خواب با دشمن دست بدهد، دشمنی بین آنها از بین می رود.
 5. اگر خواب بیننده سلامی دریافت کند و به آن پاسخ ندهد یا صرفاً با علامتی پاسخ دهد، این دلیل بر تسلیم شدن او در برابر چیزی است.
 6. اگر بیننده در خواب به شخصی سلام کند و بین آن ها دشمنی نباشد، خیر می یابد.
 7. در صورتی که بیننده خواب ببیند که در خواب دست در دست هم سلام می کند، بین آنها دشمنی پدید می آید و بین آنها صمیمیت ایجاد می شود.
 8. اگر سلام‌كننده خواب، دشمن او باشد، امر به معناي استغفار و آشتي است.
 9. اگر بیننده به شخصی که با او دشمنی نیست سلام کند شادی او را فرا می گیرد و اگر به پیری که نمی شناسد سلام کند از عذاب نجات می یابد و اگر سلام کند به جوانی که نمی شناسد. سپس از شر دشمنان خود رهایی خواهد یافت.
 10. علاوه بر این، اگر بین بیننده و مردی که در خواب به او سلام می کند داد و ستد شود، این امر به این معناست که معامله بین آنها برقرار می شود، اما اگر خواب بیننده در هنگام سلام دادن به او سلام نکند. این بدان معنی است که تجارت مستقیم نخواهد بود.
 11. می گویند گرفتن دست در خواب بیانگر احساسات، عشق و روابط است، اگر در خواب ببینید دست معشوق یا شوهرتان را گرفته اید، نشان دهنده عمق رابطه و عشقی است که به هم می پیوندد. شما.
 12. اگر در خواب دیدید که دست یکی از والدین خود را گرفته اید، خواب شما نمادی از پیوند خانوادگی در خانواده شماست.
 13. این خواب ممکن است نماد این باشد که شما شرایط خاصی را پشت سر می گذارید و مانند روزهای کودکی به حمایت و ایستادن آنها در کنارتان نیاز دارید.
 14. اگر دیدید که دست مرد جوان عجیبی را گرفته اید، به زودی با مرد جوانی آشنا خواهید شد که زندگی شما را پر می کند و ممکن است شریک مورد انتظار شما باشد.
 15. اگر دیدید که دست یکی از دوستانتان را گرفته اید، این نشان دهنده عمق ارتباط بین شماست.
 16. اگر کسی را برخلاف میل خود در دست بگیرید، نشان دهنده این است که در کوتاه مدت با مشکل مواجه خواهید شد

تعبیر سلام سلام در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا