تعبیر خواب طحال دیدن طحال یا جگر در خواب

مضمون: خوردن طحال بره در خواب زن مجرد، حامله، جگر، نیت، پختن، طحال سرخ.

دیدن طحال در خواب

 1. دلالت بر فرج دارد و اگر بیننده ببیند که تلخی دیگری را با دندان می برید، این قیچی باعث نفرت تلخ او می شود که ممکن است به مرگ او منجر شود. اگر در حین برش خون شخصی بیرون بیاید، بیننده به دلیل ناآگاهی، پول او را بر ضد خود تحلیل می کند.
 2. هر کس طحال را در خواب ببیند واژن می بیند و بزرگ شدن فرج به دلیل بزرگی طحال است و اگر بیننده در خواب ببیند که طحالش بزرگ است نشان دهنده فساد کار او و بیماری غلبه بر او
 3. هر کس در خواب طحال خود را آزار دهد، مال زیادی را که برای او و خانواده اش بود، تباه می کند.
 4. ممکن است دیدن طحال در خواب بیانگر اختلاف نظر با طرف دیگر باشد، اما این اختلاف باعث آسیب شما می شود.
 5. هر کس در خواب ببیند که کبدش بسیار بزرگ است، نشان دهنده شهامت زیادی است که در دوره آینده برای مواجهه با مشکلات خواهد داشت.
 6. اگر بیننده در خواب ببیند که کبدش آسیب دیده است، نشانگر پول زیادی است که ناگهان به دست خواهد آورد.
 7. اگر کسی در خواب ببیند که جگر می خورد، بیانگر آن است که باید پول پس انداز خود را خرج کند تا از مشکلات و سختی ها خلاص شود. اگر ببیند که جگرها زیاد است، نشان از پول فراوان دارد
 8. دیدن جگر در خواب ممکن است نماد فرزندانی باشد که زوج می خواهند داشته باشند
 9. اگر در خواب ببینید که کبدتان درد می کند، نشان دهنده آزاری است که برای فرزند یا شریک زندگی خود انجام می دهید. درد کبد در خواب ممکن است نمادی از اضطراب بزرگی باشد که بیننده خواب در دوره آینده شاهد آن خواهد بود
 10. اگر خواب ببینید که کبد شما مشکل دارد، نشان دهنده این است که باید با افراد نزدیک و تندخو برخورد کنید.
 11. اگر در خواب ببینید جگر بوداده می خورید، علامت آن است که همسرتان به زن دیگری می نگرد.

بینایی کبد و طحال یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا