تعبیر دختر در خواب دیدن پسر در خواب

مطالب: دیدن یک دختر تازه متولد شده رویای دختر بچه برای یک زن مجرد داشتن یک دختر باردار زیبا برای یک زن مجرد

دیدن دختری در خواب

 1. هر کس در خواب پسران را ببیند پس از سختی باروری و آسایش و آسانی خواهد یافت و موفقیت در آن رشد و افزایش می یابد. طول می کشد که یک دختر جوان در خواب آنها تحت تاثیر قرار می گیرند.
 2. هر که دختر جوانی را در خواب ببیند و فقیر باشد غمش برطرف می شود و اگر زندانی شود آزاد می شود و اگر کاری به او نداشته باشد و دختر جوانی را در خواب ببیند. گرفتار ناراحتی و اندوه خواهد شد.
 3. پسر در خواب برای کسانی که او را می بینند دنیایی است و کسی که پسری را در خواب حمل کند برای او بهتر از حمل پسر است.
 4. هر کس در خواب ببیند که همسرش در خواب دختری به دنیا می آورد، پسری به دنیا می آورد
 5. هر که نوزاد دختری ببیند، نشانه رهایی از اضطراب است.
 6. هر که قبل از 9 سالگی دختری را در خواب ببیند، او را به شگون می رساند
 7. اگر مرد متاهلی در خواب دختر جوانی ببیند و دختر داشته باشد، نشان دهنده آن است که ثواب او برای تربیت دختر زیاد است.
 8. مرد مجردی که دختری را در خواب ببیند، نشانه زندگی شاد و آسودگی است.
 9. هر کس در خواب زنی زیبا ببیند، بیانگر مالی است که پس از مدتی نصیب او خواهد شد.
 10. اگر زنی خواب زن جوان دیگری را ببیند، این نشان دهنده خصومت او در زندگی است.
 11. ديدن زن چاق در خواب بيانگر باروري سال است، در حالي كه ديدن زن لاغر نشان دهنده كيفيت سال است و پيرزن نماد از دست دادن خير است، مگر اينكه اين زن آراسته شود.
 12. اگر بشنوید که گروهی از زنان به شما نگاه می کنند و شما را تماشا می کنند، نشانه آن است که دشمنان شما نمی توانند در مقابل شما مقاومت کنند و شما به آرزوهای خود خواهید رسید و آنها نمی توانند کاری انجام دهند.
 13. اگر در خواب ببینید که زنی زن خوبی است و با شما شوخی می کند، نشان دهنده سالی پر سود و خیری است که برای شما به ارمغان می آورد.
 14. زن مسلط در خواب نشانگر درستی در دین و استواری در ایمان است.
 15. اگر در خواب ببينيد كه با زنى اغماض مى كنيد و او را از خود بيگانه مى كنيد، نشانه زوال بركت از زندگى شماست. در صورتی که این زن از مقام بالایی برخوردار باشد، این نشان دهنده رفع مشکلات است.
 16. اگر در خواب دیدید که زنی عقیم توانست باردار شود، این خوابی است که تمام معانی خیر، شادی و آرامش را در خود دارد.
 17. اگر در خواب ببینید که زنی را که در مقابل خود قرار داده اید، قبلاً در زندگی خود ندیده اید و او را نمی شناسید و او زشت بوده است، به این معنی است که چیزهای مهم زندگی خود را از دست خواهید داد. اما اگر او زیبا باشد، معنای تسکین و دستیابی به همه چیزهایی را که شما آرزو دارید را به همراه دارد.
 18. زن مجردی که در خواب دختر جوانی می بیند، ممکن است نشانه ازدواج زودهنگام باشد.
 19. زن متاهلی که خواب یک دختر بچه را می بیند و در واقعیت دختر دارد، ممکن است منادی تولد یک پسر باشد.
 20. زن متاهلی که رویای یک دختر بچه را می بیند و فرزندی ندارد، مژده بارداری آینده است.
 21. هر که در خواب دختری بسیار زیبا دید، مژده ای است که برای بیننده خیر و سود دارد.
 22. هر که ببیند دختر کوچکی را به دوش می کشد، نشانه آسودگی و شادی و سلامتی است

تعبیر خواب یک دختر جوان – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=MgQmAgthPKw

تعبیر دختر زیبا در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=PYYOoULrZMI

تفسیر بینش دختران – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=yBj1rmPke8A

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا