تعبیر سنگ در خواب دیدن سنگ و سنگ در خواب

مطالب: راه رفتن روی صخره های دریا در خواب، دختر مجرد، زن متاهل باردار، افتادن، پرتاب سنگ به سوی شخص، سنگریزه های سفید.

سنگ در خواب

 1. این نشان دهنده زنانی است که صبر زیادی دارند و ارزش های خود را در طول زندگی ثابت کرده اند
 2. دیدن صخره بیانگر صلابت، استواری و طول عمر است و همچنین می تواند نشان دهنده فراموشی باشد.
 3. رویای سنگ در خواب در بسیاری از موارد بیانگر بی اخلاقی است، اما از جنبه مثبت، می تواند بیانگر موقعیت طولانی مدت یا همسر صبور باشد که نسبت به هر چیزی که در مقابلش قرار دارد اعتقاد زیادی به خود دارد.
 4. اگر خواب بیننده صخره‌هایی را بر بالای کوه ببیند به مردانی اشاره دارد که دل‌های سخت دارند و سنگ‌ها در بیشتر موارد بیانگر ظلم، سهل انگاری و افراد نادانی است که نمی‌دانند از این زندگی چه می‌خواهند و به دیگران رحم نمی‌کنند. آنچه انجام می دهند یا می خواهند
 5. اگر صخره در خواب از آسمان افتاد، بیننده خواب باید بداند که انسان ها جنگ و جنگ را می پذیرند. هر که از صخره ای بالا رود و مجرد باشد، ازدواج کند و هر که به صخره ای برخورد کند و آب از آن فرود آید و فقیر شود، ثروتمند می شود.
 6. هر کس در خواب از صخره ای بالا رود و بخواهد آن را از جایش بردارد، هر چه بزرگتر باشد، پول بیشتری نصیبش می شود.
 7. اگر بیننده در خواب ببیند که خانه خود را از سنگ تراشیده می‌سازد، این نشان از افتخاری است که از آن برخوردار خواهد شد، علاوه بر امید و اطمینانی که در آینده خواهد داشت.
 8. اگر خواب بیننده ازدواج کرده یا در شرف ازدواج است و در خواب ببیند که خانه خود را از سنگ تراشیده می سازد، این نشانه حفظ خانواده، موفقیت در ازدواج و حسن انجام رابطه است.
 9. هر کس در خواب ببیند که محل سنگ های تراشیده شده خشت گلی است، بیانگر زیان و عدم دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، علاوه بر تغییر شرایط و تجارت و حتی وقوع طلاق است.
 10. هر کس در خواب ببیند که قبرهای مرمر تبدیل به سنگ های تراشیده شده است، بیانگر تغییر حالت کار و تجارتی است که مرده وقف کرده است یا تغییر حال وارثان اوست که در صدد تغییرات فراوان برآیند.
 11. حجرالاسود در خواب عموماً حج را نشان می دهد که نشان دهنده این است که بیننده خواب باید به حج سالانه برود.
 12. اگر بیننده در خواب ببیند که حجرالاسود را می‌تراشد، نشان‌دهنده لجاجت و چسبیدن به عقیده‌اش و تمایل او به موافقت مردم با نظر او بدون هیچ اعتراضی است.
 13. هر کس در خواب ببیند که مردم حجر الاسود را گم کرده اند و به جستجوی آن پرداختند و به سرعت آن را یافتند، نشان دهنده بدگمانی بیننده خواب به اطرافیان و یقین او به تنها بودن او در راه راست است.
 14. سنگ سیاه در خواب نشان دهنده رازی است که بیننده خواب می داند و از خانواده و دوستان نزدیک خود پنهان می کند.
 15. سنگ سیاه در خواب نمادی از نظر و تصمیمات بیننده است، به خصوص اگر در خواب ببیند که سنگ سیاه را بیرون آورده و با خود برده است.
 16. هر كه ببيند حجر الاسود را فرو برد، نشانه آن است كه براي ديگران مانعي خواهد بود و سعي مي كند آنان را از ايمانشان دور كند.
 17. هر کس در خواب ببیند که حجرالاسود را می بوسد، بیانگر احترام او به پدر و مادر، همسر و خانواده اش است، یا شاید بیانگر خدمات بزرگی است که به مسئولین او می کند.
 18. هر کس در خواب ببیند که موفق به حمل سنگ تراشیده شده است، بیانگر آن است که بر دشمنان خود پیروز خواهد شد. اما اگر ببیند که سنگ را بلند نکرد، یا سنگ از دستش افتاد، نشان از زیان او در برابر دشمنان و پیروزی آنان بر او است.

تعبیر خواب سنگ – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=t3TBVBPibbU

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا