تعبیر تعویض اثاثیه منزل در خواب دیدن مبلمان در خواب

مطالب: دیدن مبل دست دوم در خواب زن مجرد متاهل باردار تعویض مبلمان برای دختر اسباب کشی مبلمان منزل بازسازی مبلمان مبلمان اتاق خواب

تعبیر خواب مبلمان و تغییر آن در خواب

 1. رویای تغییر مبلمان در خانه بیانگر تغییر در شرایط حاکم بر فضای خانه است
 2. اگر بیننده در خواب ببیند که مبلمان خانه قدیمی خود را به مبلمان جدید و مجلل تغییر می دهد، بیانگر آن است که شرایط بد به خوب و خوب تبدیل می شود.
 3. اگر بیننده خواب ببیند که در خواب اثاثیه خانه جدید خود را با مبلمان کهنه و آسیب دیده عوض می کند، نشان از شرایط بدی است که در دوره آینده برای او پیش خواهد آمد.
 4. تغییر اثاثیه منزل در خواب ممکن است نشان دهنده تغییر محل سکونت یا کار در زندگی واقعی بیننده باشد.
 5. اگر بیننده خواب متاهل باشد و در خواب ببیند که اثاثیه خانه را عوض می کند، این نشانه ازدواج او با زن دیگری است.
 6. اگر بیننده خواب ببیند که در حال تعویض اثاثیه منزل خود است و خانه کاملاً خالی شده است، بیانگر مشکلاتی است که در روزهای آینده به خصوص در سطح خانواده با آن مواجه خواهد شد.
 7. هر کس در خواب ببیند که در اثاثیه خانه تغییراتی ایجاد می کند و به نوسازی آن می پردازد، بیانگر تغییرات اساسی در طبیعت و رفتار او با دیگران است.
 8. هر که خواب ببیند وسایل خانه را عوض می کند و از طلا اثاثیه نو برمی گزیند، نشانه آن است که از نگرانی ها و مشکلات و گرفتاری هایی که در دوره گذشته داشته رهایی می یابد.
 9. هر که در خواب بادبزن ببیند، ممکن است دلالت بر رفع گرفتاری و پریشانی داشته باشد
 10. و هر که در خواب ببیند بر مجلل ترین مبل نشسته است، دلالت بر امور زناشویی و استواری دارد و دلالت بر حسادت و رقابت و بدنبال بدنام کردن او دارد.
 11. و هرکس در خواب ببیند که در اتاقی زیبا و مبله است، به این معناست که ناگهان ثروتی به او می رسد، چه از طریق ارث از خویشاوندان یا ناشناس، و اگر ببیند که اتاقی با اثاثیه مهیا می کند، نشانگر کارآمدی و کارآمدی است. اندازه گرفتن.
 12. اگر در خواب ببينيد كه كسى در خانه ى قديمى به ملاقات شما مى آيد، مژده خواهيد شنيد كه از آن خوشحال خواهيد شد. پس این به معنای هماهنگی در زندگی فعلی خانه و نتایج متقاعد کننده در کار است.

دیدن مبلمان در خواب ایاد العدوان یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا