تعبیر دیدن خروس در خواب تعبیر بانگ خروس در خواب

مطالب: خواب خروس ذبح شده در خواب، برای زن مجرد، برای زن شوهردار، برای امام صادق، صدای بوقلمون برای ابن سیرین، خروس رنگین.

تعبیر خواب خروس

 1. اگر در خواب ببیند که خروس را ذبح می کند، علامت آن است که در بعضی از امور قانون شکنی می کند و مقررات را زیر پا می گذارد.
 2. اگر بیننده خواب در خواب ببیند که خروس دارد، این نشان از خردی است که به مرور زمان در نتیجه تجربیات زندگی به دست می آورد.
 3. هر کس در خواب ببیند که در حال تبدیل شدن به خروس است، این نشان می دهد که احتمال مرگ در نزدیکی او یا یکی از نزدیکان او وجود دارد.
 4. اگر کسی در خواب ببیند که خروس روبروی او نوک زده است ، این نشان دهنده مشکلاتی است که در نتیجه دخالت دیگران یا دسیسه هایی که علیه او انجام می شود با آن روبرو خواهد شد.
 5. دیدن خروس در خواب ممکن است نماد واعظی باشد که مردم را موعظه می کند و به گوش آنها موعظه می دهد و این ممکن است به این معنی باشد که خواب بیننده به اطرافیان خود که به او نزدیک هستند نصیحت می کند.
 6. اگر بیننده در خواب ببیند که خروسی وارد خانه او شده است، بیانگر دزدی است که از خانه خود در معرض آن قرار می گیرد یا بلایی که ممکن است به او برسد.
 7. هر کس در خواب دید که خروس خریده یا خروس دارد و ازدواج کرده است، یعنی پسری خواهد داشت.
 8. در صورتی که بیننده خواب زن مجردی باشد، دیدن خروس در خواب بیانگر آن است که شوهر یا داماد مورد انتظار به خانه او می آید تا با او معاشرت کند.
 9. دیدن دعوا با خروس نمادی از مشکلات و مشکلاتی است که ممکن است در زندگی کاری یا اجتماعی خود در نتیجه مخالفت برخی دوستان با او مواجه شود.
 10. بانگ خروس در خواب اگر بیننده صبح آن را بشنود برای او نشانه خیر است. یعنی اگر بیننده خواب مجرد باشد نشان دهنده ازدواج زودهنگام اوست و خانه مجللی به دست خواهد آورد. اما اگر خواب بیننده شب بانگ خروس را بشنود، نشانه یأس است و خواب بیننده به هر دلیلی غمگین می شود و برای او اشک می ریزد.
 11. اگر بیننده در خواب ببیند که خروس‌ها با هم دعوا می‌کنند، بیانگر این است که به خاطر مشاجره و خیانت زناشویی خانواده‌اش را ترک می‌کند. این خواب معمولاً حوادث غم انگیز و ناگهانی را به همراه دارد.
 12. دیدن خروس در خواب ممکن است هشداری برای بیننده در مورد دور شدن از دین باشد. هر کس در خواب خروس را بکشد پیروز است و هر که صدای او را بشنود نیکوکار خواهد شد. خروس ممکن است نشان دهنده تولد فرزند پسر باشد و هر کس خروسی را بگیرد و آن را کنترل کند به مقام خود می رسد و مردی شجاع می شود.
 13. هر کس در خواب خروسی ببیند با علما ملاقات می کند و از آنها حکمت می گیرد و خروس ممکن است به مرد پستی اشاره کند که گاهی خوب و گاهی بد می گوید.
 14. خروس در خواب مرد خوش صدایی است و کسی که در خواب خروس دارد خانه ای می خرد. روی بد این خواب، هر که ببیند در خواب خروس شده، مرگش نزدیک است.
 15. وقتی او را در خواب می بینیم، مرغ نشان دهنده یک زن احمق یا احمق است، اما او بسیار زیبا است.
 16. هر کس در خواب مرغی را ذبح کرد، به این معنی است که ازدواج می کند و هر که گوشت آن را بخورد، پول فراوانی خواهد داشت، همچنان که مرغ با پر در خواب نشان دهنده مال بسیار است.
 17. اگر در خواب دیدید که مرغی در خانه شما غرش می کند، نشان دهنده مصیبت های آینده است.
 18. اگر مریض در خواب مرغی ببیند، بیانگر این است که از بیماری خود خلاص شده و تندرست می شود. اما اگر مرغ در خواب فرد سالمی ببیند، بیانگر بیماری و زوال سلامتی او است.
 19. ديدن مرغ نيز حكايت از قطع غم مضطرين و تسكين براي مضطرين است.
 20. هر که ببیند خانه‌اش پر از مرغ است، این فال نیکو است.
 21. دیدن مرغ در خواب نیز ممکن است نشان دهنده یک گردهمایی شاد خانوادگی باشد.
 22. اگر مرغی وارد خانه بیننده خواب شود و تخمک گذاری کند، به این معنی است که از یک زن زیبا پول فراوان دریافت می کند.
 23. هر کس در خواب مرغی صید کند و جوجه هایش خروس باشند نشان دهنده پسردار شدن اوست.

تعبیر دیگری از نماد ظاهر شدن خروس در خواب

 1. خروس پرنده ای است که بال دارد اما مانند سایر پرندگان در آسمان پرواز نمی کند و حضور آن از زمان های قدیم با انسان همراه بوده است.
 2. حضور خروس در خواب به شکل های مختلفی به خود می گیرد و تعبیر آن نیز مشابه است در این مقاله سعی می کنیم به اشکال مختلف حضور خروس در خواب بپردازیم.
 3. دیدن خروس در خواب بیانگر موفقیت بزرگی است که ممکن است با غرور همراه باشد
 4. دیدن خروس در خواب، بیانگر ملاقات با علما و بهره مندی از آنان است
 5. ممکن است به فردی با قدرت، ظاهر و صدای خوب اشاره داشته باشد.
 6. خروس داشتن در خواب، بیانگر پسری یا خریدن خانه جدید است یا بیانگر آمدن غایب یا خبری از او است.
 7. کشتی گرفتن با خروس در خواب، اشاره به دشمنی است که به اندازه خروس در خواب به شما آسیب می رساند.
 8. اگر بر آن غلبه کنی، از دشمنت به تو نمی رسد
 9. دیدن جنگ خروس ها در خواب، بیانگر نزاع، رقیب و دشمن در اطراف شماست.
 10. کشتن خروس در خواب بیانگر ضعف دشمنان شماست
 11. شنیدن بانگ خروس در خواب بیانگر خوش شانسی و پیروزی است.
 12. دیدن خروس های زیاد در خواب بیانگر ثروت در نزدیکی است
 13. خوردن خروس در خواب بیانگر مشکلات و ناملایماتی است که به راحتی بر آن ها غلبه می کنید
 14. ذبح خروس در خواب ممکن است بیانگر پاسخ ندادن مؤذن باشد

تعبیر خواب خروس – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=AlLgOBSHCn8

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا