تعبیر دروغ گفتن در خواب خواب دروغگو در خواب

مطالب: نماد دروغ تاوان دروغ گفتن عزیزم خواب دیدم دروغ می گویم تا اتهام دروغگویی را فریب دهم تشخیص دروغ

معنی دروغ گفتن در خواب

  1. دلالت بر این دارد که صاحب خواب از فکر فرو رفته است که گویی به خدا دروغ می گوید
  2. دروغ گفتن در خواب بیانگر سوگند دروغ و تهمت است.
  3. وقتی شخصی برای فرار از مجازات در خواب می بیند که دروغ می گوید، نشان دهنده این است که بیننده خواب با فرد بی گناهی ناصادقانه رفتار می کند.
  4. اگر خواب بیننده برای محافظت از دوستش از مجازات دروغ گفت، این نشان می دهد که به دلیل رفتارش مورد انتقاد ناعادلانه قرار می گیرد، اما بر آن غلبه می کند و شهرت پیدا می کند.
  5. اگر خواب بیننده در خواب بشنود که دیگران دروغ می گویند، این دلیلی است بر این که آنها سعی می کنند او را تنظیم کنند. سرانجام دروغ گفتن در خواب را فساد دین و بی فکری گفته اند
  6. فریبنده در خواب، فردی مقهور است و فریب خورده در خواب، فردی پیروز است.
  7. اگر خواب بیننده در خواب ببیند که شخصی او را فریب می دهد، دلیل بر این است که خداوند او را با پیروزی یاری می کند. اما اگر بیننده با کسی که او را فریب می دهد همبستر شود، در کاری که به نفع دیگران باشد تلاش می کند.

دروغ گفتن در خواب، بیانگر شهادت دروغ و تهمت و عدم توفیق است، زیرا فرموده خداوند متعال: «الذین اختراع علی الله رستگار» دروغ: شهادت دروغ و تهمت است. دین و سرزنش در دنیا، و چنین شد. گفت: دروغ بیانگر بی عقلی است، مخصوصاً اگر ببیند که درباره خدای متعال دروغ می گوید: «کسانی که بر خدا دروغ می بندند رستگار نمی شوند و بیشترشان نمی فهمند».

رویایی از دروغ گفتن در خواب – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=VpLZM4Huuqg

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا