تعبیر خواب یاقوت کبود در خواب برای دختر مجرد، متاهل و باردار

مطالب : خواب زمرد سبز در خواب برای زن مجردی که باردار است انگشتری از گردنبند یاقوت کبود سفید آبی نگین های قرمز ابن سیرین .

تعبیر دیدن یاقوت کبود در خواب ابن سیرین

 1. یاقوت کبود نشانه شادی و سرور است، هر که در خواب انگشتر یاقوت کبود ببیند، دلالت بر آن دارد که از علما و علمای دین خواهد بود و آوازه اش شهرت می یابد و نامش به شهرت می رسد.
 2. و هر کس ببیند که حبه ای از یاقوت کبود می گیرد و زن باردار دارد، این خبر از تولد دختر می دهد.
 3. اگر مرد مجرد باشد، اعلام می کند که با زن دیندار و با اخلاق و معرفت ازدواج خواهد کرد.
 4. و اما کسى که در خواب ببیند که از اعماق نهر یا دریا یاقوت کبود مى‏کشد، این فال نیکو به دست آوردن مال فراوان است.
 5. دیدن انبوه یاقوت در خواب فقیه یا عالم، بیانگر عمق علم و دانش نافع و خرد اوست.
 6. دیدن یاقوت کبود در خواب حاکم یا سیاستمدار، نشانه قدرت، اقتدار و نفوذ است.
 7. دیدن یاقوت کبود در خواب تاجر یا صاحبان کسب و کار، نشانه سود و منفعت است و همچنین گفته شده است که یاقوت کبود نشان از دوست وفادار و وفادار است.
 8. هر کس در خواب ببیند که به یاقوت کبود خود می نگرد و در آن برق و نوری نمی بیند، نشانه نزاع یا پریشانی و نگرانی است.
 9. هر کس در خواب ببیند تاج گلی از یاقوت دارد، نشان از قدرت و غرور و نفوذی است که مرد پس از ازدواج با زنی که دارای مال و نفوذ است به دست می آورد.
 10. به طور کلی، دیدن یاقوت کبود در خواب مرد به زن اشاره می کند، اما دیدن یاقوت کبود در خواب زن، نشان دهنده پول است.
 11. یاقوت کبود: شادی و سرگرمی، و هر که ببیند با یاقوت کبود مهر شده است، دین و نام دارد.
 12. اگر ببیند که یاقوت کبود گرفته و در انتظار پسری است، برای او دختری به دنیا می آید.
 13. و اگر بخواهد ازدواج كند با زن زيبا و زيباى دينى ازدواج مى كند، زيرا حق تعالى مى فرمايد: گويا ياقوت و مرجان است.
 14. اگر در خواب ببیند که از قعر دریا یا نهر یاقوت کبود بسیار بیرون آورده یا در میکائل وزن کرده یا به افتخار حمل کرده است، مال سلطان بسیار است.
 15. و یاقوت کبود بسیار برای دنیا علم دارد و والی مأمور است و تاجر تجارت دارد.
 16. گفته می شد که یاقوت کبود دوست بود.
 17. هر کس در خواب ببیند که به ماده یا مرواریدی می نگرد که نور ندارد یا در شیشه ای است که نور ندارد، از خفقان و ناراحتی بر حذر باشد، زیرا روح در بدن است مانند نور در شیشه و جوهر. یا ذهنش از بین می رود، زیرا ذهن یک جوهر باز است.
 18. و اگر یاقوت دوست بود، سنگدل بود
 19. هر که در خواب ببیند تاج گلی از یاقوت و مرجان دارد، این غرور و قدرت است از جانب زن زیبا.
 20. بعضی از آنها گفتند که یاقوت کبود را به زنان نسبت می دهند به طوری که زیاد است.
 21. اگر در خواب یاقوت کبود دیدید، بیانگر آن است که در انتظارات خود در مورد تجارت و روابط عشقی خوش شانس خواهید بود.
 22. اگر دختری در خواب یاقوتی از دست بدهد، به این معنی است که معشوق او را نادیده می گیرد و از او دور می شود.
 23. یاقوت کبود در خواب معانی متعددی دارد، از جمله اینکه برای بیننده خواب، شادی و سرگرمی است، چنان که اگر ببیند خود را به یاقوت کبود می آراست، یاقوت کبود برای او زینت خواهد بود.
 24. اگر بیننده در خواب ببیند که انگشتر یاقوت کبود به زنی که می خواهد با او ازدواج کند هدیه می دهد، با زنی زیبا و زیبا ازدواج می کند.
 25. اگر بیننده یاقوت کبود پیدا کند، این نشان می دهد که از غریبه ها پول دریافت می کند.
 26. فراوانی یاقوت کبود در خواب اگر بیننده آن را به دست آورد به معنای کسب علم و تحصیل است و اگر تاجر باشد بیانگر رونق تجارت است.
 27. گاهی یاقوت کبود نشان دهنده دوستی است که قلب سختی دارد.

یاقوت کبود در خواب زنان مجرد، متاهل و باردار

یاقوت کبود در خواب زن نماد رزق و روزی و پول است، اگر زن مجردی آن را در خواب ببیند بیانگر آینده ای روشن از بعد حرفه ای یا مادی است، به خصوص اگر یاقوت کبود در خواب آبی و یاقوت کبود در خواب باشد. زن یا زن متاهل نشانگر معیشت وسیعی است که شوهر از آن رنج می برد و ممکن است نشان دهنده ارث یا دارایی باشد جدید و یاقوت کبود در خواب زن حامله نشان دهنده تولد مرد است اگر آبی ببیند و نشان دهنده فرزند دختر است اگر رنگ آن متفاوت است (قرمز، سبز).

دیدن یاقوت کبود در خواب

همانطور که گفتیم یاقوت کبود در خواب زن به معنای خیر، رزق و روزی و پول است، اما دختر مجرد یا مجرد که در خواب یاقوت کبود می بیند، این خبر از موفقیت و سعادت آینده او از لحاظ شغلی و مادی است، به خصوص اگر یاقوت کبود باشد. آبی.

دیدن یاقوت کبود در خواب زن متاهل

و اما یاقوت کبود در خواب زن متاهل، بیانگر ثروت، خوبی یا پولی است که شوهر به دست آورده است، همچنین ممکن است به ارث یا مالکیت جدید، مانند داشتن خانه یا ماشین و غیره اشاره داشته باشد.

دیدن یاقوت کبود در خواب زن حامله

و اما دیدن یاقوت کبود در خواب زن حامله، نشان دهنده نوع نوزاد اوست، پس اگر رنگ یاقوت کبود باشد، این خبر از تولد فرزند پسر و دیدن رنگ های دیگر یاقوت کبود به غیر از آبی است. در خواب زن حامله که گویی رنگ یاقوت قرمز یا سبز و غیره است، پیشگویی می کند که دختری به دنیا خواهد آورد.

دیدن انگشتر یاقوت کبود در خواب

اگر انگشتر در خواب میخک یاقوت کبود داشته باشد، بیانگر آینده درخشان، پول یا شهرت است و اگر یاقوت سفید انگشتر نشان دهنده تقوا، درجه علم یا فقاهت باشد، مانند دیدن میخک انگشتر از یاقوت قرمز. نشان دهنده ازدواج است و لوب یاقوت کبود سبز نشان دهنده قدرت و نفوذ است

دیدن گردنبند یاقوت کبود بر گردن زن در خواب

و اما خواب زنی که گردنبندی از یاقوت کبود می خرد و به گردن می بندد، علما و مفسران آن خواب را به فال نیک می گویند، چنان که تعبیر می کنند آرزوی گرانبهایی را برای او برآورده می کند. یا صاحب چیزی می شود که ارزش زیادی دارد و آن را به همسرش می دهد یا برای او می بندد و گردنبند که با یاقوت کبود از نقره ساخته شده است، پیشگویی می کند که همسرش دختری به دنیا خواهد آورد و اگر گردن بند از طلا ساخته شده است، پیش بینی می کند که همسرش یک فرزند پسر به دنیا آورده است.

تعبیر الماس و یاقوت کبود در خواب – یوتیوب

تعبیر سنگ های قیمتی در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا