تعبیر ظروف چینی در خواب

مطالب: سفال در خواب دختر مجرد و زن متاهل باردار دیدن گلدان ابن سیرین عتیقه جات ظروف منزل بشقاب خالی

تعبیر سفال و چینی در خواب

  1. هر که در خواب ظروف چینی ببیند، دلیل بر این است که در امور عملی خود فرصت مساعدی خواهد داشت.
  2. اگر در خواب ظروف چینی شکسته شود، یا بیننده خواب آن را کثیف ببیند، دلیلی بر این است که ممکن است در زندگی خود مرتکب اشتباهاتی شود و یا حتی جرم بزرگی انجام دهد که به خاطر آن بازخواست شود.
  3. اگر بیننده خواب دختر بود و در خواب دید که دارای گلدان های چینی زیبا و تمیز است، بیانگر آن است که با اطرافیان خود خانه دار اقتصادی و با درایتی خواهد بود. علاوه بر این، این خواب برای دختر معنای دیگری دارد و آن این است که او با مردی صاف و قوی ازدواج خواهد کرد.
  4. اگر بیننده سفال مرد است و کاری دارد که باید به آن رسیدگی کند، این خواب نشانگر آن است که منفعتی در انتظار اوست. اما اگر خواب بیننده انباری با قفسه های خالی ببیند که در آن سفال وجود ندارد، این یک فال بد است، زیرا به او از از دست دادن آنچه نزدیک است هشدار می دهد.

اگر زنی در خواب ببیند که ظروف چینی را تزئین می کند یا چیدمان می کند، بیانگر آن است که خانه ای شاد خواهد داشت و خانه دار اقتصادی و موفقی خواهد بود.

تفسیر بینش سفالگری استاد ایاد العدوان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا