تعبیر خواب سنگ های قیمتی و فیروزه و یاقوت کبود و الماس در خواب.

دیدن سنگ های قیمتی در خواب برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای زن مطلقه برای مرد سنگ زمرد سفید فیروزه ای عقیق گوهر قرمز لوب بلورین یاقوت کبود برای ابن سیرین و امام صادق و غیره

زمرد یکی از سنگهای قیمتی است و اگر بیننده در خواب زمرد ببیند بیانگر شهادت است در خواب بیننده آسیب پذیری و از فقر دوری می کند ممکن است به معنای بچه دار شدن نیز باشد اگر بیننده ازدواج کرده باشد. عقیق سفید در خواب بهتر از عقیق سرخ است و در خواب یاقوت کبود دید باید بداند که یاقوت کبود به این معناست که برای او دختری به دنیا می آورد و اگر مجرد باشد با زیباروی ازدواج می کند. زن: سنگ مرجان در خواب نشان دهنده پول زیاد و همچنین زن زیباست.

تعبیر فیروزه در خواب

 1. سنگ فیروزه در خواب عموماً نماد پیروزی و عمر طولانی است.
 2. اگر بیننده خواب زن متاهلی بود و دید که چاقوی تزئین شده با سنگهای فیروزه در دست دارد، نشانه آن است که پسری قوی به دنیا خواهد آورد که در زندگی خود به موفقیت های زیادی دست خواهد یافت.
 3. اگر بیننده خواب هنگام خواب ببیند که سنگ فیروزه ای در خانه، جیب یا کیف دارد، نشان دهنده آن است که در آینده به بسیاری از آرزوهای خود خواهد رسید و مورد تایید ناظران قرار می گیرد و به آنها تبریک می گوید.
 4. اگر بیننده خواب زن باشد و ببیند که سنگ فیروزه او را از او دزدیده است، نشانه مشکلاتی در روابط عاطفی اوست و ممکن است به دلایلی شریک زندگی خود را از دست بدهد.
 5. اگر بیننده خواب در خواب ببیند که سنگ فیروزه را از شخص دیگری ربوده است، نشانه آن است که از برخی روابط عاطفی که در زندگی خود تجربه کرده و تنها به خستگی و تلاش عاطفی نابجا دست یافته است، پشیمان خواهد شد.
 6. هر که در خواب خواب ببیند که صاحب سنگ فیروزه است، اما سنگهای فیروزه دیگر به او می رسد و تعداد آنها زیاد می شود.

تعبیر الماس در خواب

 1. اگر در خواب ببینید که الماس دارید، این برای شما مژده است. گفته می شود که داشتن الماس در خواب، نمادی از دستیابی بیننده به موقعیت برجسته و مقامی بلند در کار یا جامعه است.
 2. اگر دختر مجردی در خواب ببیند که معشوقش به او الماس می دهد، خواب او نمادی از این است که ازدواجی عالی و موفق خواهد داشت که بسیاری به او حسادت می کنند.
 3. اگر در خواب ببینید که الماس گم کرده اید خبر دردناک و مضری خواهید شنید.خواب گم شدن الماس یکی از بدبینانه ترین خواب هاست.
 4. اگر در خواب ببینید که الماس پیدا کرده اید، به این معنی است که در زندگی بخت و اقبال بسیار خوبی خواهید یافت.
 5. برخی از تعابیر می گویند که دیدن الماس در خواب نمادی از تمایل به مالکیت آن است. همچنین نشان دهنده نارضایتی فرد از واقعیت فعلی و تمایل او برای دستیابی به ثروت و تغییر زندگی است.

تعبیر یاقوت کبود در خواب

 1. یاقوت کبود در خواب معانی متعددی دارد، از جمله اینکه برای بیننده خواب، شادی و سرگرمی است، چنان که اگر ببیند خود را به یاقوت کبود می آراست، یاقوت کبود برای او زینت خواهد بود.
 2. اگر بیننده خواب در خواب ببیند که انگشتر یاقوت کبود به زنی که می خواهد با او ازدواج کند هدیه می دهد، با زنی زیبا و زیبا ازدواج می کند.
 3. فراوانی یاقوت کبود در خواب اگر بیننده آن را به دست آورد به معنای کسب علم و تحصیل است و اگر تاجر باشد بیانگر رونق تجارت است.
 4. گاهی یاقوت کبود نشان دهنده دوستی است که قلب سختی دارد.

تعبیر آکوامارین در خواب

تعبیر دیدن آکوامارین در خواب توسط نابلسی

پریدوت در خواب مردی مؤدب، شجاع و تنها دوست دینی است. و اگر دلالت بر پول کند حلال و خوب است. و پریدوت گفتار ناب علم و درستی است.

تعبیر خواب آبزیان در خواب ابن شاهین

و اما پریدوت دلالت بر نیکی و سعادت دارد و بسیاری از آن منفعت و مالی است.

تعبیر کریستال در خواب

و اما کریستال را زنی کم نسب تعبیر می کند، پس هر که ببیند بلور اوست و گم شده است، زن خود را طلاق می دهد یا از او غایب است.

اگر خواب کریستال ها را به هر شکلی دیدید، این نشانه شومی از ناامیدی است که از روابط اجتماعی یا از رویه های کاری ناشی می شود. این خواب اغلب با رعد و برق همراه است و باعث آسیب به شهر و کشور می شود. اگر دختری اتاق ناهارخوری را که تا روی صندلی ها با کریستال مبله شده است ببیند، دلیلی برای این باور خواهد داشت که کسانی که می بیند دارای مقام بالایی هستند، لیاقت این رتبه را ندارند، اما متوجه می شود که دیگران در اتاقی که با کریستال تزئین شده بودند، وجود داشتند. نیز درگیر این خواب عجیب بودند.

تعبیر سنگ های قیمتی در خواب – یوتیوب

تعبیر خواب الماس یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا