تعبیر بوسیدن مرده در خواب دیدم آن مرحوم در خواب مرا می بوسد

مطالب: خواب در آغوش گرفتن بوسیدن گونه میت و گریه و در آغوش کشیدن او در خواب دختر مجرد متاهل و باردار بوسیدن سر میت بوسیدن دست میت امام صادق علیه السلام.

تعبیر بوسیدن مرده در خواب

  1. اگر می بینید که مرده را می بوسید و به او علاقه مند و دوست دارید، چه از نظر حرفه ای و چه از نظر عاطفی، خیر و صلاح برای شما به ارمغان می آورد.
  2. اگر می بینید که متوفی شما را می بوسد، این نشان می دهد که از خیر خود، به ویژه پول یا کار، شما را دریافت خواهد کرد.
  3. اگر مرده‌ای را ببوسید که نمی‌شناسید یا برایتان ناشناخته است، این نشان می‌دهد که پولی ناگهانی دریافت خواهید کرد که هرگز از آن خبر نداشتید.
  4. وقتی مرده را در آغوش می گیرید نشان دهنده عمر طولانی شماست و اگر گرفتار آن شوید از هر ناراحتی بیرون خواهید آمد.
  5. اگر دست مرده را ببوسید نشان دهنده فروتنی یا هماهنگی بیشتر شما با دیگران است.
  6. اگر دیدید که یک مرده برهنه را می بوسید، این نشان می دهد که چیزهای خوبی را از دست خواهید داد
  7. و کسى که در خواب ببیند که یکی از مردگان درباره خود یا متعلق به یکى از مردم با او صحبت کرده است، آنچه را که این مرده در خواب مى‏گوید در بیشتر مواقع صحیح و مسلم است و این چیزها واقعی هستند و در واقع وجود دارند، زیرا رؤیت مردگان یک رؤیت واقعی است
  8. کسى که در خواب ببیند کسى که او مى‏شناسد در حقیقت مرده یا مرده است و این شخص لبخند مى‏زند و به نظر مى‏رسد نشانه‏هاى شادى آشکارى دارد، خواب بیانگر حال خوب این مرده نزد پروردگارش و این است که او ان شاء الله از موقعیتش خوشحال است.
  9. هر کس در خواب ببیند که پشت سر یکی از افرادی که در حقیقت مرده است راه می رود، دید او نشان می دهد که این شخص همان مراحل اشتباهی را که آن مرده در زندگی خود طی کرده است، طی می کند.

تعبیر مرده در حال بوسیدن شخص زنده در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا