تعبیر شستن خانه در خواب معنی آبکشی خانه در خواب

مطالب: تمیز کردن خانه در خواب برای زن مجرد از خاک با جارو با آب و صابون خانه کثیف تمیز کردن زمین از خاک تمیز کردن کف خانه

تعبیر آبکشی خانه در خواب

  1. وقتی زن مجرد، دختر باکره مجرد، زن متاهل یا زن حامله می بیند که خانه را با آب آب می کشد، اگر در خواب با خوشحالی تمیز کند در حالی که با خودش راحت است، خوشحالی را که در درونش است می پذیرد و در جلوی همه چهره هایش را نشان می دهد، اما اگر از نظافت راضی نباشد و راحت نباشد، اتفاقاتی را می گذراند که شادی به شکلی در مقابل اطرافیان ظاهر می شود و در درون آن نیست.
  2. در صورتی که شستشو با آب همراه با صابون در نظافت باشد، شادی در امری خاص و برای مدت زمان بیشتری است و ممکن است سالها طول بکشد که هر زن تمیزکاری را تمام کرده باشد و بسیار زیبا به نظر برسد. افزایش نزدیکی بین او و خانواده اش، خواهران، برادران و والدینش.
  3. اما اگر زن برای نظافت از آب کدر یا ماده ای که برای روح ناپسند است استفاده کند، مانند پاک کردن با گل یا سرگین، یا آلوده کردن زمین به رنگ، به اندازه آلودگی به غم و اندوه یا گرفتاری مبتلا می شود. و اگر در مقداری از آن باشد و از کار بیفتد برای مدت کوتاهی دچار مشکل می شود و این امر می گذرد و احساس رضایت می کنید و اگر متوقف نشوید و به شستشو با آب آلوده ادامه دهید. دوره غم و اندوه و مشکلات را افزایش می دهد.
  4. و وقتی مرد یا جوانی خانه را آبکشی می کند اگر خوب نظافت کند یعنی ترفیع در محل کار یا نزدیکی او و خانواده نشان دهنده مشکلاتی است که فقط با کمک قادر به حل آنها خواهد بود. کسى که به او اعتماد دارد و اگر با آب کثیف یا کثیف پاک کند، گرفتارى مى کند.

YouTube House Wash Vision

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا