تعبیر شکستن چیزی در خواب رؤیت شکستن چیزها در خواب

مطالب: رویای شیشه شکسته ابن سیرین خانه شکسته تلویزیون شکست دستم شکست دندان شکسته شیشه بشقاب شیشه شیشه ماشین

تعبیر خواب له کردن و شکستن اشیا

  1. هر کس در خواب ببیند چیزی از او شکسته است، نشانه آن است که برایش بدی می آید یا حادثه ای برایش پیش می آید.
  2. هر کس در خواب ببیند که یکی از چیزهای خود را شکسته است، بیانگر این است که در صدد رفع بدی های زندگی خود است و از هر چیز بد و بیهوده دوری می کند.
  3. اگر فردی در خواب ببیند که شاخه‌ای از درخت را می‌شکند، این نشان می‌دهد که او سعی دارد به یکی از نزدیکان خود آسیب برساند، چه در محل کار، چه در میان دوستان یا اعضای خانواده.
  4. اگر بیننده در خواب ببیند که چوبی می شکند، نشانۀ برتری او بر سایر منافقانی است که توسط او تربیت می شوند.
  5. هر کس در خواب ببیند که اشیای فلزی را می شکند، نشانه غم و اندوهی است که در آینده در انتظار اوست.
  6. اگر خواب بیننده در خواب ببیند که اشیای طلایی را می شکند، بیانگر این است که نگرانی هایی که امروز او را سنگین می کند در دوره آینده یک بار برای همیشه برطرف می شود.
  7. هر که در خواب ببیند که افتاد و دو پا یا دستش شکست، نشانه مشکلات بزرگی است که به او می رسد و نمی تواند به آسانی و سریع از شر آنها خلاص شود.
  8. شکستن یا شکسته شدن شیشه در خواب دختر مجرد، نمادی از فروپاشی روانی درون او است که ناشی از شکست رابطه عاطفی یا شکست در زمینه کار یا تحصیل است و نگرانی و تعمیر شیشه شکسته ممکن است نشان دهنده رهایی در آینده باشد.
  9. هر کس در خواب ببیند که وسایلش به دست کسی شکسته یا گم شده یا دزدیده شده، بیانگر آن است که با زن شوهردار به زور ازدواج کرده است.

تعبیر گلدان شکستن یوتیوب

دیدن ترک خوردن شیشه در یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=TqyS36hM7gM

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا