تعبیر خواب باقلا خوردن باقلا در خواب ابن سیرین

مطالب: تعبیر خواب لوبیا سبز برای دختر مجرد و زن شوهردار و زن باردار خوردن لوبیا سفید برای ابن سیرین پختن لوبیا قرمز

معنی لوبیا در خواب

  1. می گویند خواب باقلا برای بیننده فال بد است و نباید از او خوشحال شود، به همین دلیل است که می گوییم اگر بیننده باقالی را در حال روییدن دید، موجب نگرانی و هشدار در میان کودکان است.
  2. لوبیا خشک در خواب بیانگر ناامیدی زیاد در امور دنیوی است که بیننده خواب در آن زندگی می کند.
  3. از سوی دیگر، خواب دیدن لوبیا ممکن است هشداری برای بیننده خواب باشد تا اقدامات احتیاطی لازم را برای جلوگیری از شیوع بیماری عفونی انجام دهد.
  4. اگر خواب بیننده در خواب لوبیا بخورد، به این معنی است که یکی از دوستان او دچار مصیبت یا بیماری بسیار سختی خواهد شد.
  5. غلات در خواب یکی از نشانه های شانس است و نوید ثروت و خوشبختی می دهد و برای دختر خواب خوش شانسی است به این معنی که همراهان ثروتمند و مهربان را ملاقات می کند.
  6. اگر در خواب غلات پخته یا نپخته باشد، به این معنا است که انسان در حال پس انداز است و یا بیانگر امور گران قیمت است.
  7. اگر در دانه ها کنه وجود داشته باشد، این به معنای افزایش قیمت چیزی است که رویا بیننده دارد. اما اگر خواب بیننده غلات را در دست مرده ببیند و به آنها بدهد، نشانگر ارزانی چیزی است که بیننده خواب دارد.
  8. اگر قرص هایی که بیننده خواب می بیند دارو مفید باشد، از جمله خردل یا سیاه دانه، این امر حاکی از خیری است که به او می رسد و اگر مریض باشد، این خواب برای او حکایت از سلامتی و تندرستی دارد.
  9. اگر دانه هایی که بیننده خواب دیده در خواب مخلوط شده باشد، بیانگر این است که در گفتار او به حدی گیج است که شنونده نمی فهمد چه می گوید.
  10. از طرف دیگر، اگر در خواب غلات مخلوط پخته باشید، نشان دهنده چیز خوبی است

تعبیر دیدن حبوبات در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=8eOkRzoE8gc

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا