تعبیر گربه در خواب دیدن گربه یا بچه گربه در خواب

مطالب: رویای بچه گربه های بلوند سفید سیاه برای یک دختر مجرد، برای یک زن متاهل که ترس های زیادی برای او دارد، برای یک زن باردار

تعبیر گربه در خواب ابن سیرین

 1. برخی از علما گفته اند که دیدن گربه در خواب بیانگر ذهن و شخصیت مستقل است و ممکن است نشان دهنده زنانگی زن باشد.
 2. دیدن خط خطی کردن و خاراندن گربه در خواب بیانگر آن است که در زندگی بیننده مشکلات و مشکلاتی وجود دارد.
 3. نوازش گربه در خواب، خبر از ملاقات با شخصی عزیز برای بیننده خواب می دهد که به زودی این رویا را می بیند.
 4. کشتن گربه در خواب نشانه قوی این است که در زندگی بیننده بی عدالتی و ظلم وجود خواهد داشت.
 5. دیدن یک گربه در حال شکار و گاز گرفتن شخصی نشان دهنده بروز مشکل است.
 6. دیدن گربه سفید به معنای پس انداز پول و از دست ندادن آن است.
 7. دیدن گربه سیاه نشان دهنده حضور مرد یا زنی در زندگی بیننده خواب است که دشمنی شدید دارد و برای یک فاجعه برنامه ریزی می کند.
 8. دیدن گربه خاکستری نشان دهنده خیانت یکی از اعضای خانواده اوست.
 9. شنیدن صدای گربه در خواب ممکن است نشان دهنده ماجراجویی باشد و معنای ضعیفی داشته باشد که نشان دهنده موفقیت است و میو گربه در خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما کلمات آزاردهنده ای را از کسی شنیده اید که فکر می کنید دوست شماست.
 10. دیدن گربه ایرانی در خواب به این معنی است که بیننده پول خود را صرف امور خیریه می کند.
 11. دیدن حمله گربه به شما به معنای دعوا (مشاهده) است.
 12. زنی با دیدن گربه ای در خانه اش خبر از رسیدن آسایش و صفای زندگی می دهد
 13. گربه نمادی از شر و سحر و جادو است، اما با توجه به حالت خواب بیننده در خواب، نماد خوش شانسی و راحتی است.
 14. خراش های گربه در خواب بیانگر تعدد و پیچیدگی روابط این فرد است.
 15. دیدن گربه سیاه با چشمان قرمز در خواب بیانگر پرخاشگری و نیت بد نسبت به فرد است.
 16. دیدن گربه هایی با جثه بزرگ در خواب بیانگر وزن و نگرانی زیاد بیننده است
 17. دیدن گربه نر در خواب نماد یک فرد فریبکار یا دزد و همچنین نماد خیانت، رها شدن و بیگانگی است، گربه جمع آوری گربه در خواب نماد بدشانسی، حیله گری و فریب است.
 18. و اما دیدن گربه ماده در خواب فال نیک و بشارت دهنده است و دیدن گربه گرسنه فال بد و بیانگر نیاز و فقر شخص است.
 19. گربه سفید در خواب به دوستان و همنشینی خوب اشاره دارد و نماد امنیت و امنیت است.
 20. و اما دیدن گربه یا گربه سیاه در خواب، برعکس دیدن گربه سفید است، فال بد و حاکی از حضور دوستی خیانتکار، فریبکار و حیله گر و نشانه نیت بد است.

دختر مجردی که گربه ای را در خواب می بیند

اگر دختر مجرد یا مجردی در خواب ببیند، بیانگر وجود فردی شیاد، خیانتکار و حیله گر در زندگی او و غیر قابل اعتماد در امور عشقی و ازدواج است.

دیدن زن متاهل گربه ای در خواب

و اما گربه در خواب متاهل به معنای شکست در ازدواج است، خدای ناکرده.

دیدن زن حامله با گربه در خواب

دیدن گربه باردار در خواب، فال نیک و مژده به دنیا آوردن فرزند ذکور است

تعبیر خواب گربه – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=o6HiW-hKBpE

رویای گربه های سفید – یوتیوب

گربه های سیاه در یک چشم انداز – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا