تعبیر خواب موش بزرگ دیدن موش زرد سفید سیاه در خواب

مطالب: موش در خواب توسط یک دختر مجرد، متاهل و باردار گزیده شد، توسط یک موش خاکستری کشته شد، من در اتاقم روی تختم خواب موش را در خانه دیدم.

معنی موش در خواب

 1. در ابتدا باید توجه داشت که تعبیر دیدن موش در خواب با مرد یا زن بودن بیننده فرقی نمی کند که علما و مفسرین خواب در آن اتفاق نظر داشته اند.
 2. می گفتند دیدن موش در خواب نماد تفرقه و پراکندگی است
 3. موش در خواب نماد دزد است
 4. موش کوچولو نماد پسر ولگرد یا نافرمان یا دوستی است که برای پسر مضر است و هر کس در خواب ببیند موش کوچکی به او نزدیک شده و به او نزدیک می شود، نشان می دهد که این شخص مرتکب خطا یا نافرمانی می شود. .
 5. در مورد موش بزرگ بزرگ در خواب، نمادی از ظلم بیننده خواب به کسی و سرزنش او برای خود به این دلیل است.
 6. دیدن موش سیاه در خواب این خواب به خواب بیننده هشدار می دهد که از افتادن در حسادت یا جادوی دشمن بدخواه یا همسایه حسود بر حذر باشد.
 7. یک موش سفید در خواب کمبود پول را نشان می دهد
 8. موش قرمز در خواب مرگ یکی از دوستان یا خویشاوندان صاحب رویا را خدای ناکرده به تصویر می کشد.
 9. دیدن موش زرد در خواب به خواب بیننده تعبیر می کند که خدای ناکرده او یا یکی از اعضای خانواده یا خانواده اش دچار بیماری سختی می شود.
 10. هر که ببیند موش از غذای او می خورد، حکایت از گرانی و گرانی دارد.
 11. دیدن گروهی از موش در خواب، به معنای آن است که در کشور بیننده خواب خطر و هلاکت یا پراکندگی پیش می آید و هر که ببیند موش بر بالین اوست، به این معناست که مدت زیادی دراز می کشد و تجرد می کند. .
 12. هر که ببیند موشی بر بالش خوابیده است، دلالت بر آرامش دل دارد، چنان که برخی از علما می گویند موش نماد دل و ذهن انسان است.
 13. هر که در خواب ببیند موش می کشد، بیانگر این است که دشمنان زیادی دارد و مال خود را هدر می دهد، پیش آمدن بلاها و از دست دادن فرصت ها، خدای ناکرده.

تعبیر خواب موش – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=NgJoQaj5M1E

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا