تعبیر بطری در خواب دیدن بطری در خواب

مطالب: رویای بطری شیشه ای قهرمان در رویای دختر مجرد، زن متاهل و باردار، بطری آب خالی، بطری شکسته.

دیدن بطری در خواب

  1. این نماد رئیس خانواده یا خدمتکار مسئول در خانه است، زیرا او کلید اصلی ورود به خانه را دارد.
  2. دیدن یک بطری در خواب اغلب به اتفاقات خوب یا بدی اشاره دارد که ممکن است در زندگی واقعی در بیش از یک سطح برای فرد بیننده اتفاق بیفتد.
  3. هر که ببیند در خواب آب می نوشد یا مایعی که در بطری پیدا می شود، نشان از پولی است که بیننده خواب در زندگی واقعی دریافت می کند.
  4. بطری شکسته در خواب اغلب می تواند به دوستی ها یا روابطی اشاره داشته باشد که بین بیننده خواب و یک فرد شکسته شده است و همچنین ممکن است به یک رابطه عاطفی یا زناشویی مربوط باشد.
  5. از جمله تعابیری که خواب بطری حامل آن است، به این نکته اشاره می کنیم که بطری که بیننده خواب می بیند شکسته است و تلاش برای ترمیم آن در خواب نمادی از ضایعه بزرگی است که در دوره آینده چه در شغل حرفه ای و چه خانوادگی تجربه خواهد کرد. یا سطح اجتماعی
  6. اگر در خواب ببینید که بطری‌های زیادی دارید و این بطری‌ها به سرعت ناپدید می‌شوند، اگر نتوانستید هزینه‌های مالی خود را سازماندهی کنید، از ضرر بزرگی که در دوره قبل به دست آورده‌اید مطمئن باشید.
  7. بطری در خواب بر زن دلالت می کند، زیرا در حدیث شریف خود می فرماید با شیشه ها آرام بگیرید، یعنی زنان حقیقت پیامبر اکرم را گفته اند.
  8. دیدن شیشه های پر از عطر نشان دهنده زینت و زیبایی برای بیننده است.
  9. در مورد بطری پر از شراب، این نشانگر کنیز حامله ای است که در بدو تولد از بین می رود و سپس زنده می ماند.
  10. دیدن شیشه شکسته در خانه دلیل بر زوال شر و فتنه از آن خانه است

چشم انداز بطری – یوتیوب

معنی بطری آب در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=RQvlCRHa6k8

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا