تعبیر دست در خواب دیدن دست شخص در خواب

مطالب: کف دست گرفتن دست سفید زخمی بریدن دست چپ یا راست در خواب دختر متاهل، باردار و مجرد.

تعبیر دیدن دست در خواب

  1. یک دست سفید در خواب منادی سود فراوان است و ممکن است نماد این باشد که این شخص در حال انجام کارهای خوب است.
  2. دست دراز در خواب نشان دهنده کار نیک است و ممکن است به معنای طول عمر و قدرت و اراده این شخص باشد و ممکن است اشاره به پیروزی بر دشمنان باشد.
  3. دست كوتاه در خواب به معنى مقابل ديدن دست دراز است، چنانكه به معنى عمر كوتاه است، خداى نكرده، يا دلالت بر بخل دارد.
  4. دست بریده شده در خواب بیانگر جدایی و رقابت بین عاشقان است، خواه همسر باشند، نامزد باشند، فامیل یا حتی دوست باشند.
  5. دست کثیف در خواب به معنای بدرفتاری، عدم مسئولیت، خیانت و از دست دادن پول است.
  6. ساعت مچی در خواب به معنای قاطعیت و تصمیم گیری در موقعیت یا موقعیتی است، دیدن ساعت مچی نقره ای در خواب بیانگر ازدواج است و ساعت مچی طلایی به معنای ثروت و ثروت است.
  7. سوزاندن دست در خواب بیانگر ضرر و شکست است، مانند از دست دادن یک تجارت یا شکست و رد شدن در امتحانات اگر این شخص هنوز دانش آموز باشد.
  8. موی دست در خواب مرد به معنای رزق فراوان و در خواب زن به معنای فرزندان زیاد است.
  9. انگشتان دست در خواب به روزها و سالها اشاره دارد.
  10. بریدن دست در خواب مرد به معنای بریدن نسل اوست یعنی بچه دار نمی شود و دختری نمی آورد و اما دیدن دست بریدن در خواب زن به معنای قطع قاعدگی اوست.

تعبیر دیدن دست در خواب ابن سیرین

علما و مفسران اتفاق نظر دارند که تعبیر و تعبیر دیدن دست در خواب با مرد یا زن بودن بیننده (صاحب خواب) و بر همین اساس همه آنچه ذکر خواهد شد، تفاوتی ندارد. در سطرهای بعدی تعبیر اهمیت دیدن دست در خواب برای مردان و زنان صدق می کند.

دیدن دست راست یا چپ در خواب

دست راست در خواب نماد موفقیت و برآورده شدن آرزوها در آینده است و اما دیدن دست چپ در خواب بیانگر شکست است، خدای ناکرده.

حنا دستی در خواب

حنا در خواب به معنای برکت دادن در رزق و پول یا شنیدن مژده است و اگر زن حامله در خواب حنا بر دست خود ببیند، بیانگر خیر و برکت است.

دیدن دست در حال بوسیدن در خواب

اگر در خواب دستی که در خواب بوسیده می شود دست راست باشد، بیانگر رضایت، رضایت و تقوای این شخص است، در حالی که بوسیدن دست چپ بیانگر حرص و هوس حرام است.

بوسیدن دست پدرش از سوی مرد مژده اعتلای اوست، بوسیدن دست مادرش به معنای رحمت، بوسیدن دست همسرش نشان دهنده عزت و بوسیدن دست پلیس به معنای موفقیت و بوسیدن دست فقیر نشان دهنده عزت است.

و اما بوسیدن دست در خواب زن حامله به معنای آمدن آسیب پذیری و در خواب زن شوهردار به معنای پوشاندن و در خواب دختر مجرد به معنای فضل و فضل است.

دست گرفتن در خواب

دست گرفتن در خواب به معنای اطاعت از ولی است و محکم گرفتن آن به معنای نظر صحیح است و دیدن دست در خواب زن حامله به این معنی است که به زودی به دنیا می آید و دست گرفتن در خواب زن متاهل به معنای آمدن آسودگی و خروج غم و اندوه، اما در خواب دختر مجرد به معنای نزدیک ازدواج است و دست گرفتن در خواب مرد به این معنی است که کاری به دست خواهد آورد که برای او پول زیادی به همراه خواهد داشت.

تعبیر بینایی دست – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=8NGqad4k4iI

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا