تعبیر تماس تلفنی در خواب دیدن تلفن همراه در خواب

مطالب: رویای تماس با تلفن همراه تماس تلفنی یک فرد شناخته شده برای یک زن مجرد برای یک زن متاهل و باردار تماس تلفنی از طرف یک عاشق از یک عاشق سابق تلفن همراه

تعبیر خواب تماس و تلفن همراه

  1. وقتی شخصی می بیند که با تلفن همراه شخصی خود تماس گرفته است، اگر دختر مجرد یا جوان مجرد باشد، در راه نامزدی و نامزدی با فردی است که هیچ کدام از آنها نمی شناسند، زیرا تماس می گیرد. بر شخص دریافت کننده حکومت نکنید
  2. یا نشان دهنده این است که شخصی درخواست کمک یا نصیحت خواهد کرد.
  3. هنگامی که خواب بیننده با تلفن خود تماس تلفنی دریافت می کند، این نشان می دهد که خواب بیننده نامزد است، ازدواج او نزدیک است و اگر مجرد باشد، نامزدی او نزدیک است.
  4. اگر بیننده با کسی که نمی‌شناسد تماس بگیرد، خواب بیانگر آن است که شخصی هست که در موضوعی از بیننده کمک می‌خواهد یا در مورد موضوع خاصی از او مشورت می‌خواهد.
  5. اگر خواب بیننده با تلفن خانه تماس بگیرد، این به معنای تمام خانواده است و نشان دهنده شادی، غم یا فقر اوست. اگر تماس گیرنده یکی از بستگان باشد، این نشان می دهد که او اخبار خاصی را به خانواده خواهد گفت که می تواند یک خبر خوب یا بد باشد. در صورتی که تماس گیرنده غریبه ای از خانواده باشد، این نشان دهنده غم و اندوه و فقر است
  6. وقتی بیننده خواب می بیند که از طرف معشوق یا کسی که به او اهمیت می دهد تماسی دریافت کرده است، فقط نشان دهنده دلبستگی بیننده خواب به خوشی ها و هوس های دنیوی است که بد است.
  7. اگر بیننده خواب زن حامله ای بود و در خواب از یکی از بستگانش اعم از برادرش، پدرش، مادرش یا یکی از آنها تماس گرفت و او را مژده داد، نشان دهنده این است که تولدش خواهد بود. سخت نگیر.

تعبیر تماس تلفنی در خواب زن متاهل

و هنگام دریافت تماس یا تماس تلفنی از شخصی برای زن باردار، اگر تماس گیرنده از نزدیکان او باشد، مانند برادر، پدر، عمو، عمو، برادرزاده، برادرزاده یا شوهر، در صورتی که گفتار او حسنه باشد. در ولادت راحت و آسان می شود و بعد از او خود یا بیشتر در رزق و روزی شوهرش برای او و نوزادش روزی می گیرد و اگر منادی از آن محرمان باشد بدی را بگوید، دلالت بر آن دارد. یک دوره سخت در یک بیماری گذرا که زن باردار در بارداری خود می گذراند و پس از مدت کوتاهی به پایان می رسد یا فقر برای آنها

و اگر زن متأهل باشد و باردار نباشد، بچه دارها و بچه دارانی هستند که هنوز بچه دار نشده اند، در هر دو صورت موضوع حاکی از ماهیت تماس یا تماس است، دسیسه ها و ناملایمات در زندگی زناشویی او و مشکلات خانوادگی که پی در پی در روزهای متوالی به وجود می آیند و اگر غریبه به نرمی درخواست دستور کند، در پی گرفتن دستور از اهل خانه است و ممکن است از کسانی باشد که به عیوب خانه نگاه می کند. و اگر چیز بدی بخواهد یا به او بگوید یکی از عوامل ایجاد مشکلات و دسیسه های خانواده است.

تعبیر تماس تلفنی در خواب زن باردار

در صورتی که تماس برای دختر، زن باردار یا متاهل بود، از دوستی یا خانمی مانند او دریافت کرده باشد، در این صورت بیانگر ارتباط مستمر و افزایش محبت و نیکی است، اگر مکالمه شامل اتفاقات خوبی باشد یا خیر. اگر بیننده از دریافت این تماس خوشحال شد، اما اگر غمگین بود و نمی‌خواست آن را دریافت کند، یا موبایل را خاموش کرد، یا در مورد کسی صحبت بدی کرد یا شایعه کرد، زیرا این یک مصیبت مورد انتظار یا مشکلی است که توسط بیننده زن حل خواهد شد.

تعبیر دیدن تماس تلفنی در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=lCCRXvpQjdA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا