تعبیر سختی حرکت در خواب دیدن توقف حرکت

مطالب: در خواب نمی توانم حرکت کنم ناتوانی در صحبت کردن و حرکت برای ایستادن رویایی که نمی توانم راه بروم

مشکل حرکت در خواب

  1. خواب ناتوانی در خواب، اشاره به گناه کبیره بیننده دارد که مرتکب شده است.
  2. اگر دست چپ از حرکت باز ایستاد، بیانگر این است که بیننده خواب برادر یا خواهر خود را از دست خواهد داد
  3. اگر اعضای بدن مانند انگشتان از حرکت باز ایستند، یعنی بلایی که به زودی به خواب بیننده می رسد، اگر انگشت شست او خشک شود پدرش عذاب می بیند.
  4. اگر انگشت سبابه خشک شود و از حرکت باز بماند خواهرش مجروح می شود انگشت وسط نشان دهنده برادرش است و انگشت صورتی اگر حرکتش متوقف شود نشان دهنده دختر و انگشت حلقه نشان دهنده بلایی است که بر سر مادر خواهد آمد.
  5. هر کس در خواب ببیند که دست راستش کاملاً از حرکت افتاده است، این بدان معناست که روزی و شغل خود را از دست می دهد یا از منصب خود برکنار می شود.
  6. از جنبه مثبت عدم حرکت در خواب می توان به این اشاره کرد که خواب بیانگر این است که بیننده گام های خود را متعادل و استوار برمی دارد، اما اگر در خواب ببیند که دوستش از حرکت باز ایستاده است، این امر مستلزم این است که به اون دوست شک کن
  7. اگر خواب بیننده در خواب ببیند که دوست دخترش قادر به حرکت نیست، دلیل بر این است که چیزهایی شادی او را با دوست دخترش مختل می کند.
  8. به طور کلی، رویای توقف حرکت، پایان داستان عشق بیننده خواب را پیش بینی می کند و اغلب به عنوان یک فال بد در نظر گرفته می شود.

تعبیر ناتوانی در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا