تعبیر دیدن مکه در خواب، تعبیر کعبه در خواب

مطالب: خواب کعبه در خواب برای دختر برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار دیدن حجرالاسود در حال طواف در اطراف کعبه.

تعبیر دیدن کعبه در خواب

 1. هر که ببیند کعبه مسکن و خانه او شده است، اگر بنده باشد آزاد می شود و اگر طلبه علم یا مقام باشد به آن می رسد.
 2. هر که ببیند در جوار کعبه مشغول کار است، خدمت پدر و مادر یا امیر یا همسرش می کند.
 3. هر که ببیند برای اولین بار وارد آن می شود، سپس مجرد است، ازدواج می کند و اگر در دین خدا نباشد، خداوند او را هدایت می کند و نجاتش می دهد.
 4. هر که نگران امری خاص بود و ترسید، سپس در خواب دید که وارد کعبه می شود، از اضطراب و ترس در امان می ماند.
 5. هر کس کعبه را ببیند در صورتی که مریض باشد و سکوت کند و نیتش خالصانه برای خدا باشد، می میرد و خداوند بعد از آن او را گرامی می دارد.
 6. هر کس کعبه را در محل سکونت خود ببیند و جز او آن را نبیند، بیانگر این است که با زنی که مدت ها انتظارش را می کشید ازدواج می کند، هر چند کعبه را در محل سکونت او ببیند.
 7. هر که ببیند به حج می رود ولی مردم متوجه نشدند و بر او سبقت گرفتند، اگر مسؤول بود برکنار می شد و اگر تاجر بود ضرر زیادی می کرد و اگر سالم بود می شد. بیمار
 8. هر کس در خواب ببیند که با جمعی از مسلمانان یا به تنهایی رفت و وارد کعبه شد و حج یا عمره را به جا آورد، عمر خود را طولانی می کند و حال خود را اصلاح می کند.
 9. هر که خود را ببیند که بر کعبه طواف می کند و او را برای همسرش مقام یا مرتبه ای والا می گذارد.
 10. هر که به تو می گفت خدایا تو را در داخل حرم می خواند از ترس و اضطراب در امان است و هر که در خارج از حرم نماز بخواند ترس و اضطراب او را فرا می گیرد.
 11. هر کس در خواب ببیند که نمی‌خواهد حج را در زمانی که بر او تحمیل می‌شود انجام دهد، بیانگر بی‌توجهی به عهد و امانت است.
 12. هر کس در خواب ببیند که در روز عرفه در میان مردم حاضر است، بیانگر آن است که بینا از بریده بر می آید یا غایب نزد او می آید.
 13. هر کس در خواب ببیند بالای کعبه نماز می‌خواند، نشان می‌دهد که در دین خود دچار فساد شده و باید خود را اصلاح کند.
 14. هر که ببیند سوار یا به سوی کعبه می رود، دلالت بر هدایت صاحب رؤیت دارد.
 15. هر کس در خواب ببیند که در نزدیکی شهر مکه است، عمرش طولانی می شود و به بدترین زندگی باز می گردد.
 16. هر کس در خواب ببیند که در مکه مرده را در آنجا یافت و از او بپرسند و با او صحبت کنند، خدای تعالی را شهید ملاقات می کند.
 17. هر کس در خواب ببیند حجرالاسود را می بوسد یا به او توجه می کند، دلالت بر تعهد بیننده به امام اهل حجاز دارد.
 18. هر کس در خواب ببیند که حجرالاسود را برداشته و آن را برای خود نگه داشته است، بیانگر آن است که از پیروان بدعت خواهد شد.
 19. هر که ببیند از آب زمزم می‌نوشد، برکت می‌یابد و بخش‌های زیادی از صلاح به دست می‌آورد.
 20. هر كه ديد كه درختان پراكنده زيادي يافت و فقط او آن را ديد، پس گرفت و در جاي خود كاشت، نشانگر اين است كه معتقد است خداوند او را هدايت كرده و ديگري را هدايت نكرده است.
 21. هر که ببیند به حرم آمد یا نماز را در آن برپا کرد، به احکام پایبند است.
 22. هر کس قربانی را در خواب ببیند خیر مطلق و تقوای جامع است، زیرا هر که ببیند در حج یا غیر از حج قربانی می کند و همسرش حامله است خداوند او را به فرزندی عزت می دهد و از اوست. صالحان
 23. هر که دید گوسفند یا گاو قربانی کرد، برده ای را آزاد می کند.
 24. هر که در خواب ببیند قربانی می کند، اگر بنده یا غلام باشد تمام می شود و اگر اسیر باشد خداوند او را آزاد می کند.
 25. هر کس در خواب ببیند که بعد از ذبح و قربانی، گوشت قربانی را ربوده است، بر خدا دروغگو است و اگر قربانی کند و مریض باشد، می میرد.
 26. هر کس ببیند در حرم مکه است، از مصیبت های دین است، به خاطر فرموده خداوند متعال: «آیا ندیدند که حرم امنی قرار دادیم و اطرافیانشان ربوده می‌شوند؟» آیه ممکن است حج را فراهم کند.
 27. هر که ببیند به خاطر تجارت به سوی مکه می رود نه زیارت، پس به حب دنیا مشتاق می شود و گفته شد روزی و برکتش را زیاد می کند.
 28. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: «هر کس ببیند که مکه دارای نعمت‌های فراوان است، خیر و فضل و مال برای اوست».
 29. هر کس در خواب ببیند که در راه مکه است، خداوند متعال او را حج می کند.
 30. هر که ببیند رو به کعبه است و به آن خیره شده، در آستانه اصلاح دین و دین خود و یا خدمت به سلطانی است.
 31. هر که ببیند داخل خانه شد، به خاطر فرموده خداوند متعال در امان است و هر که داخل آن خانه در امان است.
 32. هر کس در خواب ببیند کعبه را طواف کرده و برخی از مناسک را انجام داده است، به نسبت کارش در مناسک در دین و امور دنیوی خود صالح است.
 33. هر که خواب ببیند در وادی منا است به مرگ می رسد و اگر بیمار باشد شفا می یابد.
 34. هر کس ببیند که در مکه است در حالی که به زهد و نیکی و عبادت مشغول است در دین و دنیا خیر و سود می برد و هر که ببیند در آن مشغول به بدی و فساد است بر آن است. .

مکه در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا