تعبیر خواب جنگ، دیدن لشکر و اسلحه در خواب

مطالب: رویای جنگ در خواب دختر مجرد، زن متاهل و زن باردار، جنگ داعش، تانک، سرباز، موشک جنگی، هواپیمای جنگی، بمب و فرار از جنگ.

تعبیر خواب جنگ توسط ابن سیرین

 1. جنگ به هرج و مرج برای همه مردم تبدیل خواهد شد، به جز برای دزدان و صاحبان ارتش
 2. و هر کس با سلاح یا به خاطر سلاح کار کند، برای او دلیل نیکو و درست است
 3. هر که ببیند سربازان جمع شده اند، حکایت از هلاکت جعلان و حمایت بازرسان دارد، به خاطر فرموده خداوند متعال: «پس برایشان سرباز بیاوریم که قبول نمی کنند».
 4. فقدان لشکر دلیل بر پیروزی است، چنانکه می فرمایند حضرت عالی می فرماید: {چه بسیار گروه اندکی که بر گروه کثیری پیروز شدند، انشاء الله}
 5. خواب سربازی با شلاق یا کمان پولادی در دست، گواه زندگی خوب اوست
 6. جنگ بین دو سلطان حکایت از نزاع یا بیماری همه گیر دارد که از آن به خدا پناه می بریم.
 7. اگر جنگ بین دو حاکم و رعایا بود، خواب نشانگر ارزانی غذا بود
 8. در صورتی که جنگ بین سوژه ها نشان دهنده گرانی غذاست
 9. و ورود نظامیان به کشورش گواه بارندگی است
 10. جنگ بیانگر تلاش و فریب کسی است که در خواب با او جنگیده است و جنگ نشان دهنده گرانی است
 11. هر که ببیند مردم شهری دعوا می کنند، بهای مایحتاج بالا می رود و اگر با سلطان بجنگند، قیمت ها کاهش می یابد.
 12. جنگ بین سلاطین حکایت از فتنه یا بیماری همه گیر دارد و جنگ بین سلطان و رعایا نشان دهنده گرانی مواد غذایی است.
 13. جنگ یک آشفتگی یا آشفتگی، یک بیماری همه گیر یا طاعون است
 14. جنگ و آنچه در آن می‌گذرد، برای همه مردم، نشانه‌ی غم و اندوه است، جز کنه‌ها و اهل لشکر.
 15. و هر که با اسلحه کار کند، راهنمای خوب و چپی دارد
 16. جنگ تعبیر می شود که یکی بین پادشاهان است، دومی بین شاه و رعایا و سومی فقط بین رعایا.
 17. و هر کس در خواب ببیند که جنگ بین پادشاه و رعایای او است، این نشان دهنده ارزان ترین قیمت ها است.
 18. و هر کس در جنگ جنگ را ترک کند، بیانگر ترک تلاش برای امرار معاش و فساد دین و قطع پیوند خویشاوندی است و هر کس در جنگ پیروز شود، در تجارت خود سود می برد.
 19. و هر کس در راه خدا جهاد کند، به فراوانی و نیکی خواهد رسید.
 20. جنگ میان رعایا به نفع آنان است و جنگ میان سربازان حاکی از فتنه است و هر که در میان آنان چیره شود شکست خورده است.
 21. و اگر سربازان در جنگ جنگیدند و سپس آشتی کردند، این نشان دهنده خیر همه است و جنگ در خواب برای لشکر و رهبران آن خوب و آسان است.
 22. و جنگ در خواب بیانگر شرایط بد در زمینه کار، رنج و هرج و مرج در امور خانواده است
 23. اگر دختری ببیند که معشوقش به جنگ رفته، چیزهایی می شنود که شخصیت معشوق را آزرده خاطر می کند.
 24. و هر کس در خواب ببیند که کشورش در جنگ شکست خورده است، از مال سیاسی و تجاری رنج می برد و آشتی او در معرض لرزه قرار می گیرد.
 25. و هر کس در خواب برنده جنگ شود، این نوید دهنده فعالیت سریع در زمینه کار و برنامه های او و هماهنگی در زندگی خانوادگی است.

تعبیر دیدن جنگ در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا